Hooghart: Miskin en groep weer royeren; startsein voor acties
05 Aug, 06:34
foto
CLO-voorzitter Ronald Hooghart houdt de besturen van de aangesloten vakbonden voor dat de TWK van 25% en de verhoging van hetzelfde percentage niet is doorgevoerd door de regering. (Foto: Raoul Lith)


Tijdens een Assemblee van de Ledenraad van de Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO) hebben verschillende lidbonden zich er over uitgesproken dat de ‘centrale’ wordt ondermijnd door een groep die zich het ‘Collectief’ noemt. Hier wordt gedoeld op het CLO-Collectief met als trekker Michael Miskin. In een motie van de lidbonden geven zij aan dat het Collectief slechts de huidige machthebbers tot steun blijkt te zijn. Het besluit is wederom genomen om de groep onder leiding van Miskin te royeren. De CLO geeft startsein voor actievoeren. De lidbonden gaan in overleg met hun leden.

“Een rivier begint met een druppel water een kleine stroming. Dat is de stroom die ertoe zal leiden dat er grotere acties komen,” meent Ronald Hooghart, voorzitter van de CLO. Hij stelt dat de regering een andere koers kan kiezen om de situatie in het land leefbaar te maken voor eenieder. In de vergadering werd ook aandacht gevraagd voor de omzetbelastingen die verhoogd is naar twaalf procent. Ook zijn de verhoogde tarieven voor verzekeringen en keuringen van voertuigen, aan de orde geweest. De vakbondsleider noemt de handelingen van de regering rancuneus. Hij merkt op dat besloten is dat dit het startsein is van acties.

“De Ledenraad heeft vaker gevraagd om een vergadering. Het gaat er om dat de lidbonden dat zogenaamd collectief verwerpen. CLO heeft geen collectief. Zij vinden dat meneer Miskin en zijn groep zich niet moeten uitgeven als collectief van de CLO,” zegt Hooghart. Hij geeft aan dat zij beter een andere vakcentrale of organisatie oprichten en daarmee verder gaan. Volgens de vakbondsleider werd de vraag naar het houden van een vergadering vanuit de leden, de afgelopen weken groot. “Ik heb het bewust en beetje afgehouden, omdat ik van oordeel ben dat we een beetje rust in die samenleving moeten hebben om de gewenste ontwikkelingen te brengen”.

Hooghart merkt op dat de regering alles gebruikt om zichzelf te dienen. Hij zegt dat er afspraken zijn met de regering waarbij de TWK van 25 procent moest blijven op het salaris van de ambtenaren en ook de aanpassing hiervan met 25 procent. “Maar we merken dat de regering het heeft stopgezet sinds de overname van het bewind in juli 2020,” stelt hij. De vakbondsman geeft als voorbeeld een ambtenaar die een loon had van SRD 4.000, met de TWK SRD 5.000 zou ontvangen. “En met de 25 procent aanpassing die is afgesproken in het kader van het gelijkheidsbeginsel met het onderwijsveld, zou dat SRD 6.250 zijn geworden. In dit geval worden de mensen benadeeld voor SRD 2.250”. Hij merkt op dat voor andere ambtenaren het meer kan zijn.

De CLO-voorzitter geeft verder aan dat naast de benadeling in de lonen van de ambtenaren, zij verder ook onder druk komen te staan. Hij voert aan dat naast de benadeling ook zij te maken hebben met de verhoogde benzineprijzen. Volgens hem zijn de prijzen in de winkels zeker verdubbeld of ten minste drie maal gestegen. Een reden hiervan is de stijging van de koers van de US$ dollar naar SRD 22. “De regering weet dat als wij hier echt beginnen te vechten, dat ze naar huis gaat. En dat weet het Collectief goed genoeg”. De verschillende bonden gaan in overleg met hun leden en worden op een ander moment geïnformeerd welke stappen worden ondernomen.
Advertenties