Samenwerking 1:6 geeft regering 2 weken de tijd
05 Aug, 00:00
foto
De samenwerkende bonden, verenigd in 'Samenwerking 1:6' heeft de regering een ultimatum van 2 weken gesteld. Er moet worden voldaan aan de gestelde eisen, anders wordt het volk gemobiliseerd. (Foto: René Gompers)


Een deel van de vakbeweging dat het niet eens is met het beleid van de regering, heeft zich verenigd en noemt zich Samenwerking 1:6 (1 staat tot 6). De regering krijgt twee weken de tijd om te voldoen aan de gestelde eisen, anders zal het volk gemobiliseerd worden om in actie te komen. De 22 bonden, er waren eerst 13, gaan samenwerken aan het grote doel: het leven draaglijk maken voor de samenleving. Welke bonden allemaal meedoen, is om strategische redenen niet bekendgemaakt.

Samenwerking 1:6 heeft zich op een persconferentie gepresenteerd. De naam is afgeleid van een van de formules uit de FISO-regeling. Een deel van de bonden heeft vorige week een paar dagen op het Oud Vlaggenplein geprotesteerd. In het weekend is een nieuwe strategie bepaald. De bonden zijn uit de besprekingen met de regering gestapt, wordt er aangegeven. Omdat de regering niet handelt volgens afspraken en verhogingen doorvoert tijdens de besprekingen, zonder nog een akkoord te hebben bereikt met de vakbeweging.

Samenwerking 1:6 eist van de regering: salarisverhoging en aanpassing van het minimumloon, geen steun van het Internationaal Monetair Fonds, herziening van de belastingvrije som en aanpassing van de belastingschijven, terugdraaien verhoging van de omzetbelasting, terugbrengen van benzineprijzen en de verhoogde nutstarieven, betaalbaar maken van gezondheidszorg en garantie van medische voorzieningen, onmiddellijk stopzetten van nepotisme en vriendjespolitiek, uitdragen van de bromki dyari en stoppen met aanwakkeren van rassentimenten, de regering moet ook inleveren en de beschikbare financiën verantwoord besteden.

"Regering, u krijgt van de vakbonden Samenwerking 1:6, twee weken de tijd om gehoor te geven en deze punten te realiseren," deelt Latoya van Dijk van de Belastingdienst mee. "Anders gaan we genoodzaakt, gedwongen zijn om als vakbondsleiders om de samenleving op te roepen. Luistert u naar ons...2 weken de tijd!" Op de persconferentie werd ook het woord gevoerd door David Bakker (Milieu-inspectie), Imro Edam (ziekenhuisbonden), Lloyd Pool (Academisch Ziekenhuis Paramaribo en Michael Sallons (bonden bij Openbare Werken).
Advertenties

Saturday 25 September
Friday 24 September
Thursday 23 September