Douanebond tevreden over gemaakte afspraken
02 Aug 2021, 13:54
foto
Joyce de Vlugt, voorzitter van de douanebond.


De plooien tussen de douanebond en het ministerie van Financiën & Planning zijn gladgestreken. Minister Armand Acharibersing heeft beloofd dat er oplossingen komen voor de zaken waarover er ontevredenheid is bij de douanebond. In de tweede week van augustus komen partijen in commissieverband samen met de directie om te kijken hoe zaken vorderen. “De meeting met de minister was in een heel gemoedelijke sfeer en belangrijk is dat alle pijnpunten zijn aangekaart. En voor alle pijnpunten zijn we tot een oplossing gekomen,” zegt Joyce de Vlugt, voorzitter van de douanebond, aan Starnieuws. Ze is tevreden met de afspraken die opnieuw zijn gemaakt met de minister.

De Vlugt merkt op dat is afgesproken om de nieuwe loonreeks voor de douane te finaliseren en formeel uit FISO te stappen. Het is de bedoeling dat deze zaken deze week door de Raad van Ministers worden behandeld. Ze geeft aan dat de douane op basis van de loonreeks van de politie was ingeschaald maar nog in FISO zit. “Daaropvolgend gaan wij werken aan de juiste loonreeks die wij hadden ingediend voor de douane”. De bondsvoorzitter merkt op dat er ook gewerkt gaat worden aan het verhogen van de verschillende toelages.

De bevorderingen die al een poos moeten plaatsvinden, zijn eveneens aan de orde gesteld. De Vlugt geeft aan dat minister Achaibersing met zijn collega van Binnenlandse Zaken gaat kijken hoe dit proces versneld uitgevoerd kan worden. Het werven van personeel is heel belangrijk voor de dienst, zegt de bondsvoorzitter. Ze zegt dat er al een poos 22 personen door de keuring moeten gaan. “Maar dit is maar een druppel op een hete plaat,” omschrijft ze de instroom. Om een oplossing hierin te brengen, zal op korte termijn een sollicitatieoproep moeten plaatsvinden. Wenselijk voor de organisatie is een groep van 60 personen als gekeken wordt naar de vergrijzing.

De vakbondsleider zegt dat er ook over de incentives zijn besproken die sinds 2019 uitbetaald moeten worden. “Wij hebben 2019 kwijtgescholden vanwege de crisis in het land”. Echter moeten de douaneambtenaren nog tien maanden over 2020 ontvangen aan incentives. Besloten is dat dit in eind augustus in orde komt. Mogelijk kan dat in twee kavels. Verder zegt De Vlugt dat over de persoonlijke standaard uitrusting goede afspraken zijn gemaakt. Besloten is dat de aanbesteding die was aangehouden normaal zal plaatsvinden. De status hiervan zal ook in de tweede week van augustus bekend zijn.

Met de dienstleiding wil de bond om de tafel gaan zitten om goede afspraken te maken over de werkinstructies die aangepast moeten worden op het gebied van houtuitvoer. Volgens De Vlugt werken de instructies die er nu zijn niet in het voordeel van de ambtenaren. “Zij vinden dat er taken van de Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht toebedeeld zijn aan de douane, wat volgens de wet niet kan,” zegt De Vlugt.

De communicatie met de dienstleiding en het ministerie verlopen volgens De Vlugt goed. Echter was het zo dat er steeds over dezelfde zaken werd gesproken zonder dat er hiervoor een oplossing kwam. “Dus we konden niet steeds zonder resultaten naar de algemene ledenvergadering gaan. We wisten niet waar alles vast zat,” stelt ze. De Vlugt merkt op dat nu er betere afspraken zijn gemaakt en in de tweede week van augustus meer duidelijkheid voor de leden en de dienst moet zijn.
Advertenties