Achaibersing: Eerste helft dit jaar SRD 1.5 miljard surplus (update)
24 Jul, 00:00
foto
Overheidsfinanciën aangepaste kas (realisatie vs begroting) 2021/SRD miljoen. Bron: Financiën & Planning/ Bureau voor de Staatsschuld/CBvS.


Minister Armand Achaibersing van Financiën & Planning heeft informatie verschaft aan De Nationale Assemblee over de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven in de eerste helft van dit jaar. In de eerste helft is het resultaat (ontvangsten minus uitgaven) bij de begrotingsuitvoering een positief saldo van SRD 1.5 miljard. In de eerste helft zijn vrij veel inkomsten geïnd uit de mijnbouwsector. Aan de uitgavenzijde zijn bepaalde betalingsverplichtingen door de overheid aangehouden, vanwege de onderhandelingen rond de schuldherschikking.

Het surplus zal volgens de minister terugvallen wanneer na herstructurering de schulden moeten worden betaald. De realisatie van betalen van schulden is laag. "Dat komt omdat de herstructurering nog niet afgerond is en wij in een ‘stand still’ zijn wat dat betreft. Ook de realisatie van projecten is laag en dat komt omdat er gewacht moest worden op de goedkeuring van de begroting welke pas in juni heeft plaatsgevonden. Wij moesten tot dan met de begroting 2020 werken. De realisatie van projecten in de tweede helft van dit jaar zal nu dus verder opgevoerd worden", legt Achaibersing uit.

Op basis van voorlopige cijfers blijkt dat SRD 5.880 miljoen is geïnd aan belastingen en niet belastingontvangsten. Dit is gelijk aan 43% van de geraamde ontvangsten voor dit jaar. Aan de uitgavenzijde zijn de personele uitgaven voor 40% gerealiseerd. De Staat heeft in het eerste halfjaar SRD 435 miljoen afgelost. Op SRD 0.2 miljoen binnenlandse aflossingen, gaat het voornamelijk aan buitenlandse betalingen in de periode januari tot en met april dit jaar. De begroting is op 25 juni aangenomen met een tekort van SRD 5.225 miljoen.

Coalitiefractieleider Asis Gajadien zegt in gesprek met Starnieuws dat het prijzenswaardig is dat de minister in staat is op tijd informatie te verschaffen aan De Nationale Assemblee over de financiële situatie op basis van de begroting. "Het beleid is erop gericht om een positief saldo op de lopende rekening van de Staat te kunnen volbrengen. Met presentatie van de informatie en deze cijfers zal de regering in staat moeten zijn haar beleid op tijd aan te passen," vindt de politicus.

De samenleving kan met de informatie die de minister reeds heeft verstrekt, volgens Gajadien gerust gesteld worden dat het de goede richting op gaat. Dit na jaren van enorme tekorten, die monetair gefinancierd werden en middels leningen. "We begrijpen dat grote delen van de samenleving het zwaar hebben, maar we kunnen eruit", meent de fractieleider van de coalitie.
Advertenties

Saturday 16 October
Friday 15 October
Thursday 14 October