Waarheen Covid-19 in Suriname?
08 Jun, 18:57
foto


Niemand kan ontkennen dat deze pandemie de laatste weken schrikbarend en onbeschrijfelijke hoge vormen heeft aangenomen. Dagelijks zijn er gemiddeld 6-8 en op 7 juni zelfs 11 personen overleden en zijn ongeveer 40 tot 50 procent van de mensen van wie een swab werd afgenomen, besmet. Hiermee voert Suriname in relatieve zin dagelijks de wereldranglijst van besmettingen aan in de categorie van 1 tot 10%.

Er zijn mensen die roepen dat de overheid onvoldoende maatregelen treft om de pandemie te beteugelen, maar een deel weigert zich te laten vaccineren. Men moet goed begrijpen dat de overheid geen ijzer met handen kan breken, ze heeft hulp van U, de samenleving nodig. Enerzijds treft de regering maatregelen om Covid-19 onder controle te krijgen en verzoekt de samenleving de maatregelen te eerbiedigen en te volgen. Gelukkig is de meerderheid die, hoewel niet met plezier, toch de maatregelen volgt alleen en enkel om de gezondheid van henzelf en die van hun naasten niet in gevaar te brengen. Door hun bereidheid draagt deze groep ook bij aan bescherming van de gezondheid van hen die om welke reden dan ook weigeren zich te laten vaccineren en niet te vergeten van de groep mensen die ongecontroleerd wil feesten, drinken en uitgaan en zo van het leven willen genieten. Deze mensen gun ik oprecht alle rechten toe die de grondrecht geeft om te leven zoals ze willen,  maar ze moeten niet vergeten dat zij zelf ook slachtoffer kunnen worden van hun eigen gedrag.

Bij het uitbreken van de pandemie begin 2020 was Suriname een van de landen die haar huiswerk goed deed en de pandemie goed onder controle had. Echter, anno heden is de situatie volledig uit de hand gelopen. Dagelijks sterven mensen, terwijl velen positief worden getest. Wij met z’n allen moeten goed beseffen dat elke sterfte en elke besmette persoon er één teveel is. Ik wil heel duidelijk stellen niet te beweren dat alle schuld naar de genoemde groepen gaat. Er zijn vele factoren die de verspreiding beïnvloeden. Neem b.v. de import Covid-19-gevallen die de reizigers uit het buitenland meenemen, de positief geteste personen die elkaar de ziekte overdragen etc etc. De mensen die al ongemerkt besmet zijn die dan de besmetting weer overdragen aan de mensen met wie ze in aanraking komen.

Maar, de groep van niet volgers van de Covid-19 maatregelen draagt ook een steentje bij aan deze negatieve gevolgen. Dit heeft ertoe geleid dat de regering aan de noodrem heeft moeten trekken en een total lock down heeft afgekondigd. Net als de regering die telkens het volk oproept om alle voorzichtigheid in acht te nemen, verzoekt ondergetekende ook u alleen: houd u zich aan de Covid-19 maatregelen en helpt u uzelf en uw naasten gezond te blijven. Draagt u uw verantwoordelijkheid.

Sewdath Soekhoe

Advertenties