Veel wrevel om vervalste inreistoestemmingen
27 May 2021, 04:23
foto


Vervalste inreistoestemmingen die ook nog tegen betaling zijn uitgegeven aan potentiële passagiers, zorgen voor veel ongerief bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS). Het ministerie benadrukt dat de grenzen gesloten zijn en dat een in- of uitreistoestemming slechts gegeven wordt door Consulaire Zaken van BIBIS, kosteloos en wel aan specifieke uitzonderingscategorieën.

BIBIS is vanaf maart 2020, bij de sluiting van het luchtruim, als gevolg van de COVID-19-pandemie, belast geworden met het verlenen van toestemming voor repatriatie van Surinamers en overige ingezetenen die zich in het buitenland bevinden.
 
Reistoestemmingen worden kosteloos verstrekt aan personen die urgente medische behandeling behoeven, eerstegraads- en tweedegraads-familie van een ziek of overleden familielid of behoren tot essentiële beroepsgroepen. Hiertoe behoren expats, diplomaten, overheidsfunctionarissen, medici en zorgpersoneel. De urgentie van het afreizen moet in alle gevallen met de nodige documenten worden aangetoond.

Alleen personen aan wie een reistoestemming is verleend door de bevoegde Surinaamse autoriteiten, i.c. het ministerie van BIBIS, zullen op de passagierslijst van de desbetreffende vliegmaatschappij worden geplaatst, rekening houdend met het aantal beschikbare plaatsen. De vliegmaatschappijen zullen ook erop toezien dat de passagiers beschikken over alle noodzakelijke documenten, meldt de voorlichting van BIBIS.
Advertenties

Wednesday 17 August
Tuesday 16 August
Monday 15 August