Sociaal werk in een pandemie
15 May, 11:37
foto


Wereldwijd hebben mensen te lijden onder de Covid-19 pandemie; zo ook in Suriname. De meest kwetsbare mensen worden het hardst getroffen. Vriendengroep Himmat zet zich al twee decennia in voor ondersteuning van sociaal zwakkeren met het Goede doelen project SU. In dit artikel gaan wij nader in op enkele onderscheidende elementen van het sociaal werk van VG Himmat, meer specifiek ten tijde van corona.

Goede doelen project SU
Wat is en doet het Goede doelen project SU? In dit project komen drie aspecten samen: het netwerk van de vriendengroep, hun passie voor voetbal (in normale tijden) en hun sociale inborst. Via het netwerk van de VG Himmat in Nederland verzamelen de vrienden gedurende een jaar hulpgoederen. Het gaat om donaties van scholen, sportorganisaties, zorginstellingen en andere organisaties. De focus ligt op medische hulpgoederen, onderwijs- en sportmaterialen. Met eigen middelen halen de vrienden hulpgoederen uit alle hoeken van het land op. De hulpgoederen worden gesorteerd en vervolgens opgeslagen in een loods. In februari/maart worden de goederen door de VG in een container geladen en op transport gezet. 

Gemiddeld dertig vrienden reizen op eigen kosten af naar Suriname. De container wordt in eigen beheer uitgeladen. Op basis van een lijst van hulpverzoeken die door de Surinaamse partners wordt bijgehouden, vindt verdeling plaats. Soms brengt de VG schoolmeubilair, sportmaterialen of rolstoelen zelf naar een instelling. Dat is tevens een manier om kennis te maken met de ontvangende partij. Het verblijf in SU wordt gecombineerd met voetbalwedstrijden tegen lokale clubs, een bezoek aan het binnenland en het aanhalen van relaties met familie. Het Goede doelen project SU wordt afgesloten met een netwerkavond voor vrienden en relaties in Suriname.

In Nederland legt de vriendengroep met een 'terugkoppelingsavond' verantwoording af aan de donateurs. Foto’s en filmmateriaal en/of interviews worden hiervoor gebruikt. In het Jaarmagazine van Himmat wordt tevens verslag gedaan over het Goede doelen project SU. Donateurs hebben vertrouwen in VG Himmat vanwege de eigen inzet van de vrienden; het feit dat donaties rechtstreeks bij de ontvanger komen; de VG Himmat niet gelieerd is aan een politieke partij en ook geen onderscheid maakt naar etniciteit of religie. De dragende pijlers van dit project zijn: de vriendengroep, de donateurs, Vertraco Shipping, Stichting OHM en Matesa.

Twintigste container
Sinds vorig jaar heeft ook de VG te maken met de risico’s en beperkingen van corona. Het is niet mogelijk als collectief naar Suriname af te reizen. Echter, de nood aan medische hulpgoederen is door Covid19 alleen maar groter geworden. Daarom kan met enige trots gemeld worden dat het VG Himmat is gelukt om dit jaar de 20e container met hulpgoederen naar Suriname te brengen. De inhoud bestaat uit ziekenhuisbedden, rolstoelen, rollators, postoelen, til-liften en diverse andere medische hulpgoederen, alsook wat schoolmeubilair voor het GLO. Twee coördinatoren van het Goede doelen project zijn nagereisd om de uitvoering in goede banen te leiden.


Motieven
Wat beweegt VG Himmat  om ten tijde van corona door te gaan met het Goede doelen project SU? Samengevat is het antwoord van de vrienden de volgende. “Eenheid, vriendschap, respect en waardering voor ieders inbreng, vertrouwen en transparantie zijn voor ons belangrijk. We hebben een intrinsieke motivatie om iets positiefs te doen. Van te voren weten we niet voor wie wij de spullen verzamelen en dus ook niet aan wie het wordt gegeven. Uit eigen ervaring zeggen we dat er niets aan de strijkstok blijft hangen.

We zijn meerdere malen naar Suriname afgereisd en hebben persoonlijk contact met ontvangers. Iedereen betaalt de directe kosten voor dit project uit eigen zak. Je kunt plezier en lol hebben als groep en tegelijkertijd ook sociaal werk doen. VG Himmat zoekt geen erkenning voor het sociaal werk van wie dan ook. Himmat probeert wel leidend te zijn en een voorbeeld voor anderen, zodat zij ook verantwoordelijkheid nemen om te helpen. Door te dienen wil de VG een verschil maken voor de individuele Surinamer.

Verschillende (informele) leiders hebben in de 35 jarige bestaansgeschiedenis van VG Himmat gewerkt aan de bindende krachten die verzilverd worden via het Goede doelen project SU. In dat proces was het soms noodzakelijk impopulaire maatregelen te treffen.

Het Goede doelen project SU kan gezien worden als een vorm van 'pay forward' d.w.z. zet je kennis, kapitaal en netwerk óók in voor mensen die het minder goed hebben dan jijzelf; lever deze inzet belangeloos en doe het vooral met goede intenties, zonder enig voordeel te verwachten.

Namens de kern van VG Himmat,
Stanley Ramkhelawan

Advertenties