Brunswijk: ABOP gerustgesteld door woord president
09 May, 00:00
foto
ABOP-voorzitter tevens vicepresident Ronnie Brunswijk


ABOP-voorzitter tevens vicepresident Ronnie Brunswijk zegt in gesprek met Starnieuws dat de leden behoorlijk verhit waren over de brief van de VHP-fractie aan de president. Hij heeft de mensen op de spoed structurenvergadering zaterdag kunnen bedaren omdat president Chan Santokhi hem heeft verzekerd dat wat besproken is over de kwestie rond de vervanging van minister Diana Pokie van Grondbeleid en Bosbeheer uitgevoerd zal worden. Er is consensus bereikt hierover tussen hem, de president en de minister. Brunswijk gaat niet dieper in op wat de afspraak inhoudt.

De politicus benadrukt dat er in de regeringstop een hechte eenheid is. De Nationale Assemblee dient de regering te controleren, maar kan niet bepalen welke beslissingen er worden genomen. Hierover zijn er afspraken gemaakt in de politieke top en die worden nageleefd. Hij heeft zijn partijgenoten kunnen verzekeren dat alles onder controle is en zij zich niet druk hoeven te maken om de brief van de VHP-fractie. Brunswijk heeft geen enkele reden om te twijfelen aan het gegeven woord van de president. "In de politieke top worden de besluiten genomen", benadrukt de vicepresident.

Statement ABOP
In de media is onlangs het bericht verschenen dat de fractie van de VHP binnen De Nationale Assemblee er geen voorstander van is dat Diana Pokie als minister van Grondbeleid en Bosbeheer wordt vervangen. Indien de minister wordt vervangen, vraagt de VHP-fractie dat de opengevallen functie dwingend wordt ingevuld met een voordracht uit de VHP.

De ABOP stelt zeer nadrukkelijk dat:
1. in artikel 110 van de Grondwet de bevoegdheden van de president zijn geregeld met betrekking tot andere (Staats)organen.
Tot deze bevoegdheden behoren onder andere:
- het formeren van de Raad van Ministers en
- het benoemen en ontslaan van ministers.

Dit zijn exclusieve bevoegdheden, weshalve voor het exerceren van deze bevoegdheden de president geen goedkeuring e/o instemming behoeft en zeker niet van, welke fractie dan ook binnen De Nationale Assemblee.
Het moet aldus duidelijk zijn dat het formeren van de Raad van Ministers en/of het benoemen en ontslaan van ministers geen aangelegenheid is van (leden van) De Nationale Assemblee.

2.  aan De Nationale Assemblee de grondwettelijke taak is opgedragen om de regering ter verantwoording te roepen en deze bevoegdheid bij het parlement als geheel berust en niet bij één enkele fractie, ongeacht of die fractie het meeste aantal zetels houdt binnen de coalitie.

Deze bevoegdheid wordt bovendien niet buitenparlementair, doch parlementair uitgeoefend. Met voorgenoemde actie schept de VHP-fractie een gevaarlijk precedent.

3. geen enkele fractie heeft suprematie boven een andere fractie en zeker niet over de regering.
Advertenties