Komend weekend weer lockdown; scholen blijven dicht
25 Apr, 12:50
foto


Het komende weekend is er weer een lockdown. Deze gaat niet meer vrijdag om 18.00 uur in maar om 20.00 uur. De lockdown geldt van vrijdag 30 april tot en met maandag 3 mei om 5.00 uur. De avondklok gaat door de weeks in om 20.00 uur en duurt tot 5.00 uur in de ochtend. Dit heeft minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid zojuist bekendgemaakt op een persconferentie. De scholen zijn op elk niveau tot nader order gesloten. Door de Covid-varianten worden ook baby's en kinderen besmet.

Van maandag 26 april 2021 tot maandag 10 mei 2021 gelden de volgende maatregelen:
De algemene maatregelen blijven van kracht;
1.  Het dragen van mond en neus bedekking buiten het eigen huis is verplicht, met name bij het betreden van ruimten. Kinderen beneden 12 jaar zijn niet verplicht een mondkap te dragen.
2. Neem de 1,5 meter fysieke afstand, de zogeheten COVID19-afstand altijd in acht.
3. Was regelmatig uw handen met zeep en water of gebruik een hand sanitizer.
Het wordt zeer dringend geadviseerd om thuis te blijven en slechts voor noodzakelijke werkzaamheden, medische noodgevallen of het doen van noodzakelijke boodschappen uit huis te gaan. 

Maatregel 1
Het uitgaansverbod is van maandag 26 april 2021 tot maandag 10 mei 2021 ingesteld van;
● Maandag 26 april tot en met donderdag 29 april dagelijks van 20:00 uur in de avond tot 05:00 in de ochtend.
● Vrijdag 30 april van 20:00 uur in de avond tot maandag 03 mei tot 05:00 in de ochtend.
● Maandag 03 mei tot en met vrijdag 07 mei dagelijks van 20:00 uur in de avond tot 05:00 in de ochtend.
● Zaterdag 08 mei en zondag 09 mei van 18:00 uur in de avond tot 05:00 in de ochtend.
Deze en navolgende regels zijn onderhevig aan aanpassingen aan de hand van de informatie op dat moment!
Buiten de tijden van het uitgaansverbod gelden de volgende maatregelen;

Maatregel 2
Geen samenscholing van groepen groter dan vijf (5) personen op openbare plekken en in openbare ruimten. Dit geldt niet voor werk en sectoren of activiteiten waarvoor er een protocol is. Het is verboden feesten, met inbegrip van huisfeesten, te houden. Geen toestemming en dispensatie wordt verleend hiervoor. Deze zijn potentiële mass spreading events. Illegale feesten zullen gestopt worden. Iedereen zal volgens de Covid-19 wet beboet worden.

Maatregel 3
Bijeenkomsten voor rouwzittingen, uitvaarten en religieuze bijeenkomsten zijn uitsluitend toegestaan indien en voor zover niet meer dan tien (10) personen tegelijkertijd ter plaatse aanwezig zijn (indien de ruimte de anderhalve meter afstand toelaat). Dit op de meest veilige wijze en met inachtneming van de Covid-19 protocollen. Uitvaartbedrijven zijn verplicht om alle uitvaarten aan te melden bij het Covid-19 clusterteam.
Gebedshuizen zijn open en op geestelijke leiders en besturen, berust de verantwoordelijkheid om nauwlettend toe te zien op naleving van de protocollen en het aantal toegestane personen niet te overtreffen.

Maatregel 4
Alle groeps- en contactsporten zijn verboden. Individuele sportactiviteiten in de buitenlucht zijn toegestaan zolang er geen contact is met derden.

Maatregel 5
Personenvervoer door middel van het openbaar transport over de weg of over het water is uitsluitend toegestaan met inachtneming van het protocol openbaar vervoer.

Maatregel 6
In de periode van maandag 26 april 2021 tot maandag 10 mei 2021gelden voor publiekelijk toegankelijke commerciële lokaliteiten of ruimten, het volgende:
De navolgende sectoren zijn gesloten voor het publiek
a. Nachtclubs, dancings, discotheken en dergelijke;
b. Bordelen;
c. Bars;
d. Indoor dining
e. Outdoor dining (Terrassen)
f.  Casino’s;
g. Gok- en vermakelijkheidsgelegenheden;
h. Kansspelkantoren;
i. Sportscholen, yoga- en dansscholen, aerobics, zumba, sport- en fitnesscentra of –gelegenheden;
j. Kappers, kapsalons, schoonheidssalons en barbershops.

De navolgende sectoren zijn open voor het publiek onder strikte naleving van de protocollen
a.  Restaurants en andere commerciële gelegenheden voor het bereiden van eten.
● Afhaal; Van maandag tot en met vrijdag is afhalen mogelijk tot 19:00 uur en levering tot 23:00 uur.
● Bezorging; Dit kan dagelijks 05:00 tot 23:00 uur. (Dus ook op zaterdag en zondag)
b. Supermarkten, bakkerijen, apotheken, drogisterijen, poliklinieken, slagerijen, malls, kledingzaken en overige detailhandelszaken.
c. Recreatieoorden; Voor deze oorden geld dat ze slechts mensen behorende tot hetzelfde gezin, individuen of groepen van maximaal 5 personen mogen toelaten. Deze groepen van 5 mogen niet in contact zijn met elkaar.. Oorden, die lodges verhuren, kunnen dat doen, aan personen behorende tot een gezin. Ook hier geldt dat verschillende gezinnen niet bij elkaar mogen komen en dat ze strikte afstand moeten houden. De algemene COVID19 maatregelen moeten op de oorden te allen tijde in acht worden genomen.

Maatregel 7
Repatrianten en essentieel personenverkeer is toegestaan om het land binnen te komen, met inachtneming van protocollen, die speciaal hiervoor zijn ontwikkeld en onder aantekening, dat:
a. Voor verschillende landen, afhankelijk van de Covid-19 situatie in dat land specifieke protocollen zijn ontwikkeld en die dan ook in acht moeten worden genomen.
a. Brazilië; Tot nader order geen vluchten van of naar deze bestemming.
b. Regio (Caribisch gebied en de Verenigde Staten; Tot nader order 2 vluchten per week. In deze gaat het steeds om essentieel personenverkeer en of repatriatie.
c. Nederland; 1 vlucht per week.
d. Guyana (Canawaima veerverbinding); 26 april tot 2 mei slechts 1 afvaart per week. In deze kunnen Guyanese ingezetenen slechts naar Guyana afreizen, zo ook mogen Surinamers slechts naar Suriname terugreizen – Repatriatie.
b. Uitsluitend nadat de persoon vooraf goedkeuring heeft gekregen van de daartoe bevoegde Surinaamse autoriteiten om af te reizen, waarbij het essentieel karakter van de te maken reis zal worden beoordeeld.
c. In de weekend lockdowns is er geen inkomend en uitgaand internationaal personenverkeer toegestaan, anders dan onder zeer dringende omstandigheden van medische aard.

Maatregel 8
Binnenlandse vluchten zijn uitsluitend toegestaan voor cargo, repatrianten en voor noodgevallen.

Maatregel 9
Personen in quarantaine of isolatie, thuis of op een daartoe aangewezen locatie, of opgenomen in een ziekeninrichting, dienen zich strikt te houden aan de maatregelen. Het is hun strikt verboden om de vorengenoemde plekken te verlaten en zich elders te begeven of te bevinden.

Maatregel 10
Overheidskantoren zijn in de periode van maandag 26 april 2021 tot maandag 10 mei 2021 op basis van minimale bezetting open. Personeel moet, zo veel als mogelijk van huis uit werken en via zoom of andere media vergaderen/overleggen. Dat geldt niet voor de hoge colleges van Staat (Regering, DNA). Dit geldt ook niet voor essentiële diensten van de overheid. De directies geven hiertoe de instructies aan het personeel schriftelijk.

Maatregel 11
Het toezicht op de naleving van algemene Covid-19 protocollen op de werkvloer wordt opgevoerd, door de aanwijzing van een functionaris door de werkgever, die speciaal hierop moet toezien.

Maatregel 12
Alcoholgebruik voor en nabij winkels en supermarkten is niet toegestaan. Ook het onnodig ophouden rond winkels en supermarkten is niet toegestaan.

Maatregel 13
Er mag per gezin slechts 1 (een) persoon toegelaten worden tot supermarkten en andere zaken die volgens het protocol zijn opengesteld.

Maatregel 14
Markten die vallen onder de categorie openlucht zijn volgens de specifieke protocollen open. De Centrale markt en de zogeheten noodmarkt te Poelepantje blijven gesloten. Marktverkopers, groente- en fruitventers kunnen langs de straat/weg hun waar aanbieden.

*Deze instructies gelden tot nader order. De betrokken actoren zetten alles in het werk om de indoor markten gereed te maken voor spoedige heropening onder strikte naleving van geldende protocollen.

Maatregel 15
Alle winkels en overige publieke plekken dienen een uur voor de aanvang van lockdown hun deuren te sluiten.

Maatregel 16
Scholen zijn tot nader order gesloten.

Extra vermelding:
1.Op eenieder wordt een beroep gedaan om de regels en maatregelen strikt na te komen, teneinde de verspreiding van het Covid-19 virus te voorkomen en het beheersbaar te houden.
2. Op eenieder wordt het beroep gedaan om elke overtreding van deze maatregelen terstond te melden aan de politie of andere handhavingsorganen (115, 178)

Opmerking;
Op de bevolking doen wij een beroep thuis te blijven en slechts voor noodzakelijke werkzaamheden, doktersbezoek, of boodschappen uit huis te gaan. Wij brengen nogmaals in herinnering dat het dragen van een mondneusmasker verplicht is. Met name in openbare ruimten, voertuigen en in de nabijheid van groepen mensen. Laat u zich reeds bij beginnende symptomen zo snel mogelijk testen en isoleert u zich van collega's en familie totdat de test uitslag bekend is.
Advertenties