Verscheurde CLO gedenkt 50-jarig bestaan
22 Apr, 03:03
foto
Ronald Hooghart, voorzitter van de CLO, minister Rishma Kuldipsingh van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken en andere genodigden, brengen een toost uit op de jarige organisatie. (Foto: Raoul Lith)


Ronald Hooghart, voorzitter van de Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO), vindt het jammer dat er een scheuring binnen de organisatie is ontstaan, die volgens hem nergens voor nodig was. Dit zei hij bij de viering van een halve eeuw CLO, woensdag. “Een scheuring waarbij opportunisme en het verraad daaraan gekoppeld bezig is", voerde hij aan. Hij merkt op dat de CLO met elke politieke orde werkt. “We werken met elke regering”. Er is een bijzondere Assemblee van de Ledenraad gehouden om het 50-jarig bestaan te herdenken.

Hooghart zei dat "mensen die je beschouwd hebt als een broer, met wie je hebt samengewerkt, om opportunistische redenen de overstap maken op het moment wanneer een nieuwe politieke partij aan de orde is. Hij refereert naar de groep van zijn voormalige boezemvriend en secretaris-generaal, Michael Miskin, trekker van het CLO Collectief. Overal heb je problemen, maar deze situatie is volgens Hooghart misdadig. Die scheuring komt nooit meer bij elkaar. Volgens Hooghart zijn scheuringen er altijd geweest. Hij verwijst hierbij naar de splitsingen in de oude politieke partijen, die volgens hem het volk in feite in deze traumatische situatie hebben gebracht. “Maar kijk maar, ze zijn nog steeds bij elkaar om het volk uit te buiten."

Rishma Kuldipsingh, minister van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken, gaf aan dat haar ministerie dankzij de vakbeweging is ontstaan. Vooral de strijd van de verschillende vakbonden binnen de overheid in de jaren zestig, hebben voor een doorbraak gezorgd, memoreerde ze. De CLO en het ministerie gaan terug tot het jaar 1971. “Vanaf toen hebben ze samen constant gewerkt ter verbetering van zowel de arbeidsverhoudingen als arbeidsbescherming in ons land.” Suriname is volgens Kuldipsingh momenteel in een zeer ernstige financiële crisis, naast de Covid-19 crisis. Om de crisis tegen te gaan en de overheidsfinanciën in de komende periode weer beheersbaar te maken is het Herstelplan gemaakt. De steun van de sociale partners is noodzakelijk, benadrukte ze. Er zal door noodzakelijke correctieve maatregelen ervoor gezorgd worden dat de landsdienaren niet te hard getroffen worden.

Armand Zunder, vertegenwoordiger van de Raad van Vakcentrales in Suriname, meent dat vijftig jaar een hele mooie leeftijd in een hele gecompliceerde tijd is. “We kunnen praten over crisis of recessie, maar we kijken naar de problemen van de werknemers.” CLO is volgens Zunder een strijdorganisatie welke is voortgekomen uit een echte strijd van de arbeidersklasse met name onderwijzers, leraren en ambtenaren. "In de vijftig jaren is er veel gerealiseerd. We staan nu voor enorme uitdagingen die te maken hebben met de inflatie die veel te hoog is, maar ook de verdeling van de belastingschijven, waarbij de overheid al gauw veel belasting int. Mensen kunnen veel minder kopen met hun geld. Verder ligt er een overeenkomst met IMF in het vooruitzicht, waarbij binnenkort subsidies weg zullen vallen. Het is belangrijk dat we kijken naar de problemen van de werknemers en dat er gewerkt wordt aan het verbeteren van de positie van de ‘wrokomans’. Hun belangen moeten op de eerste plaats gesteld worden."

“In de vijftig jaar is er heel veel gebeurd in de vakbeweging,” stelde de president van de Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname, Marcellino Nerkust. "In feite moet je blij zijn dat de organisaties en de leiders van deze organisatie een aantal dingen voor de werkende klasse hebben kunnen realiseren. Een uitdaging anno 2021 is dat we financieel, economisch en monetair weer op onze benen moeten komen te staan. Aan de andere kant is de uitdaging hoe je het langzaam weer leefbaar voor de mensen kan maken. Kapot maken dat gaat snel, maar opbouwen dat heeft tijd nodig. Dat moet je tussendoor ook aan je mensen kunnen uitleggen, maar de regering moet daar ook begrip voor kunnen opbrengen". 

Hugo Blanker van de Confederatie van Organisaties van Lansdienaren merkte op dat niet alleen de CLO jarig is. “Wij zijn jarig, ze hebben de eer dat te dragen en wij zijn blij dat we ook een bijdrage kunnen leveren”. De vijftig jaren van de CLO zijn niet over rozen gegaan, blikte Blanker terug. Hij voerde aan dat veel mensen niet weten dat verzekering, pensioen en zwangerschapsverlof, dankzij de vakbond geregeld zijn. Vakbondsleiders in Suriname hebben een 'siki' zei Blanker, en dat is dat ze elke strijd aangaan als deze oprecht is en ze erin geloven.

Hooghart heeft tijdens de bijeenkomst aangekondigd dat er een driedaags seminar zal worden gehouden over de geschiedenis van de vakbeweging in Suriname. Hiervoor heeft hij groen licht gekregen van de ledenraad. Ook kondigde hij aan dat de CLO op 1 mei, Dag van de Arbeid, zal protesteren tegen de houding van de Staat richting de arbeidsklasse.

Raoul Lith
Advertenties