Mathoera: 8 legerboten onrechtmatig bij particulier
31 Mar 2021, 00:00
foto
Drie patrouillevaartuigen van het Nationaal Leger liggen in het Saramaccakanaal - vermoedelijk is de vierde in de diepte verdwenen.


Het ministerie van Defensie onderzoekt hoe acht patrouillevaartuigen van het Nationaal Leger in handen zijn gekomen van Jerrel van Embricqs van Hi-Q Oil Suriname N.V. Defensie wilde de boten aanvankelijk terug, maar de ondernemer eist eerst betaling van US$ 199.500 aan achterstallige beheerskosten voordat hij vijf boten afstaat. Voor elke dag dat de boten onder zijn beheer blijven, brengt hij het ministerie nog eens US$ 500 per dag in rekening. “Wij betwisten de factuur met achterstallige betaling en nu de dagprijs, omdat ons onderzoek uitwijst dat de ondernemer de boten onrechtmatig heeft verkregen”, zegt minister Mathoera aan Starnieuws.

Het ministerie is niet van plan een cent uit te geven en wil juist vergoed worden voor de vaartuigen. De acht Rodman fiberglas boten zijn op een mysterieuze wijze bij de ondernemer terecht gekomen. Op het ministerie zijn er geen verkoopdocumenten en/of afspraken op papier gevonden. Mathoera sluit niet uit dat zij het Openbaar Ministerie zal vragen om een strafrechtelijk onderzoek in te stellen.

Het Bureau Interne Controle (IC) op het ministerie startte begin van het jaar het interne onderzoek. Volgens de voormalige commandant Marine zijn in 2016 de acht legerboten opgehaald vanuit de Marinebasis te Boxel. Dit gebeurde in opdracht van de voormalige defensieminister Ronni Benschop. Kort hierna werden ook alle reserve onderdelen en alle technische documenten van de boten afgestaan. Alles gebeurde wederom in opdracht van Benschop, zonder opmaak van een proces-verbaal van overname en overgave.

Mondelinge deal

Gewezen defensiedirecteuren stellen, dat een veiling in 2018 is gehouden over deze boten. Hoewel er meerdere belangstellenden waren, vond er geen toewijzing en verkoop plaats, maar sloot Benschop mondeling een deal met Van Embricqs. Volgens die afspraak kreeg Van Embricqs de vaartuigen om te laten repareren door Venezolanen en zou hij hierna enkele boten teruggeven aan Defensie. De teruggave is tot heden uitgebleven en Defensie heeft tot dusver, geen cent ontvangen, weet Mathoera. Ook niet voor de reserve onderdelen.

Drie boten niet gelokaliseerd
Het is niet duidelijk hoe deze legerboten zijn ingezet en wat er precies met ze is gebeurd. Vier vaartuigen liggen in het Saramaccakanaal en de vijfde ligt achter de kleine Saramaccastraat en belemmert volgens informatie een commerciële boot. De overige drie boten zijn nog niet gelokaliseerd. De boten zijn buiten alle comptabele en wettelijke procedures onttrokken aan Defensie, geeft de minister aan. “Defensie betwist elke aansprakelijkheid.”

De boten zijn zodanig verrot, waardoor wegslepen onmogelijk is. Kort na het verslag van Bureau IC, kwam de militaire politie in actie. De manschappen oriënteerden zich ter plekke. Vermoedelijk is één boot in de diepte verdwenen. Van de overige boten zijn motoren, generatoren, airco’s, navigatie- en communicatieapparaten en stalen scheepsmasten gedemonteerd.
 
Staat ernstig benadeeld
Het voorlopige dossier is een voorbeeld van hoe het vorige bestuur is omgegaan met staatsmiddelen ten koste van de samenleving, stelt Mathoera. “Materiaal dat met overheidsgeld werd aangekocht is aan vrienden en familieleden gegeven zonder enige juridische grondslag en hierdoor is de Staat ernstig benadeeld.” Tegelijkertijd wordt de samenleving met een factuur van bijkans twee ton Amerikaanse dollars opnieuw opgescheept voor beheer en onderhoud. “Dit, terwijl het leger een eigen professionele Marine heeft, waar de boten konden blijven. Dit is zeer grof.”

Vanuit een lening bij twee Spaanse banken, kocht de regering-Wijdenbosch de acht patrouilleboten in 2000. Uit het voorlopige onderzoek blijkt dat de boten (nummers P01 tot en met P08) niet geschikt zijn voor het tropische klimaat van Suriname. Functionarissen bij de marine zijn totaal niet betrokken bij deze zaak, maar in opdracht van het toenmalige bevoegd gezag moesten handelen. Het ministerie zet het intern onderzoek voort.
Advertenties