Donk en Stutgard verliezen kort geding in mondkapjeszaak
25 Mar, 01:42
foto


Karel Donk en Ricky Stutgard hebben het kort geding tegen de Staat Suriname verloren om de verplichting voor het dragen van mondkapjes tegen het Covid-19-virus te doen opschorten. Volgens de eisers maakt de Staat een grove inbreuk op de fundamentele rechten van de burger en dwingt de Staat de burgers om schade toe te brengen aan hun gezondheid. Kantonrechter Alida Johanns heeft op de rechtszitting woensdag vonnis geveld in deze zaak en heeft de vordering afgewezen.

Donk en Stutgard zijn van mening dat de Staat grove inbreuk pleegt op onder andere het recht op leven, het recht van eerbiediging, de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het recht op fysieke integriteit door de samenleving te verplichten om mondkapjes aan te doen. Ze voerden wetenschappelijk bewijs aan dat mondkapjes medisch niet effectief zijn, integendeel schadelijk zijn voor de gezondheid van de mens. Daarnaast hebben zij tal van mediaberichten opgenomen in hun pleidooi waaruit blijkt dat het dragen van de mondkapjes niet effectief en nadelig kan zijn voor de gezondheid.

De Staat werd vertegenwoordigd door de advocaten Clive Lachman en Mohnie Babulall. Johanns voerde aan dat de eisers dertien onderzoeken hebben aangevoerd om hun stelling te onderbouwen. De Staat presenteerde 28 publicaties die eveneens wetenschappelijke onderzoeken zijn. De kantonrechter merkte op dat, ondanks de meningsverschillen, voldoende aannemelijk is geworden dat de inzichten van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO, andere internationale en nationale public health deskundigen, en het Outbreak Management Team, op wiens adviezen de besluiten van de gedaagde zijn gebaseerd, tot de conclusie leiden dat de maatregel wel effectief is. Volgens de kantonrechter heeft de gedaagde voldoende onderbouwd dat de maatregel niet leidt tot zodanige nadelige effecten voor de gezondheid van de dragers van een mond- en neusbedekking. Ook hebben de raadslieden voldoende onderbouwd waarom de maatregel doorgevoerd moest worden

Rechter Johanns kwam tot het besluit dat de grondslag van eisers: dat de maatregel niet had mogen worden doorgevoerd, de maatregel grondrechten beperkt en schadelijk is voor de gezondheid van de mens, niet aannemelijk is.
Advertenties