Overheidscrèches zijn niet gesloten
27 Jan, 08:38
foto


De crèches van de Stichting Beheer en Exploitatie Crèches (SBEC) zijn voorlopig normaal open. Deze mededeling heeft minister Amar Ramadhin gedaan namens zijn collega Uraiqit Ramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. De kinderen van mensen die behoren tot de essentiële diensten, moeten hun kinderen veilig achter kunnen laten in een crèche.

Er wordt een beroep gedaan op de medewerkers van de SBEC om hun diensten te blijven aanbieden op basis van de protocollen die er zijn. Daarin is ook aangegeven hoe er gehandeld moet worden bij een besmetting. Aan vakbonden vraagt de bewindsman om niet buiten de protocollen om te handelen. Ramadhin merkte op dat de bond bij het Academisch Ziekenhuis Paramaribo zich ook met zaken is gaan bemoeien die niet vallen onder vakbondsaangelegenheden.

De Confederatie voor Organisaties van Landsdienaren (COL) heeft minister Ramsaran een brief geschreven over de situatie bij de crèches. De COL en de Bond Landsdienaren Crèches (BLC) vinden het openhouden van de crèches onverantwoord. Ook het verplichten van de medewerkers om op het werk te verschijnen druist volgens de organisaties tegen de directieven vanuit de regering. Dit wordt ontkracht door minister Ramadhin die heeft aangegeven dat er protocollen zijn ontwikkeld. De essentiële diensten moeten voortgang hebben, dus moeten de crèches openblijven.

De COL en de BLC delen mee dat de afgelopen weken in zeker drie crèches besmettingen hebben plaatsgehad. Het bestuur van de BLC heeft de leden geïnstrueerd om zichzelf en de pupillen te beschermen tegen het potentieel gevaar van transmissie op de werkvloer. De leden zijn aangezegd om thuis verdere aanwijzingen van het ministerie van Volksgezondheid op te volgen. De SBEC heeft meegedeeld op haar Facebook-pagina dat er geen sluiting van crèches is aangekondigd.
Advertenties

Saturday 06 March
Friday 05 March
Thursday 04 March