COL: Leden crèches blijven thuis
25 Jan, 18:30
foto
De medewerkers van crèches zijn geïnstrueerd thuis te blijven. (Foto: FB SBEC)


De crèches van de Stichting Beheer en Exploitatie Crèches (SBEC) zijn ondanks de oproep vanuit de regering open gebleven voor kinderopvang, schrijft de Confederatie voor Organisaties van Landsdienaren (COL) aan minister Uraiqit Ramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. De COL en de Bond Landsdienaren Crèches (BLC) vindt het openhouden van de crèches onverantwoordelijk. Ook het verplichten van de medewerkers om op het werk te verschijnen druist volgens de organisaties tegen de directieven vanuit de regering.

Besmetting met het Coronavirus is een harde realiteit, zeggen de organisaties. In de afgelopen weken zouden in zeker drie crèches besmettingen hebben plaatsgehad. Het bestuur van de BLC heeft de leden geïnstrueerd om zichzelf en de pupillen te beschermen tegen het potentieel gevaar van transmissie op de werkvloer. De leden zijn aangezegd om thuis verdere aanwijzingen van het ministerie van Volksgezondheid op te volgen.

Vandaag hebben alvast twee crèches geen kinderen opgevangen, omdat de leden uit voorzorg thuis zijn gebleven. De organisaties vragen de ouders rekening te houden dat vanaf morgen dit ook voor de overige crèches geldt. COL-voorzitter Hugo Blanker vraagt aan de minister dat hij de ouders van de kinderen zo spoedig mogelijk informeert.

Wednesday 03 March
Tuesday 02 March
Monday 01 March