Ministers werken 3 dagen van huis uit; testen begonnen
24 Jan, 17:37
foto


Ministers zullen de komende drie dagen van huis uit werken en geen bezoek ontvangen. Inmiddels zijn drie ministers (Albert Ramdin, Armand Achaibersing en Silvano Tjong-Ahin) door BOG-artsen getest. Het resultaat van Ramdin is al binnen. Hij is negatief getest. Het resultaat van de andere ministers wordt nog afgewacht, meldt de Communicatie Dienst Suriname.

De Raad van Ministers is vanmiddag via een virtueel platform bijeengekomen. Besproken zijn de te volgen stappen naar aanleiding van het feit dat president Chan Santokhi positief is getest op Covid-19. De Raad is geïnformeerd en hebben de ministers de nodige instructies te ontvangen. Inmiddels zijn de gangbare protocollen van contact tracing ingezet.

Ministers en anderen die persoonlijk in contact zijn geweest met president Santokhi gedurende de mogelijke momenten van besmetting, worden zo spoedig mogelijk getest. De wens is om uiterlijk dinsdag dat proces te hebben afgerond.

Het personeel van het Kabinet van de President, dat in contact is geweest met de president, zal eveneens getest worden. Ook wordt er een aanvang gemaakt met het ontsmetten van het gebouw.

De bewindslieden moeten thuis de nodige voorzorgsmaatregelen treffen totdat zij getest zijn en negatief resultaat hebben verkregen. De maatregelen zijn genomen op basis van de protocollen.

Wednesday 03 March
Tuesday 02 March
Monday 01 March