Bouva benadrukt respect voor democratie en mensenrechten
22 Jan, 04:43
foto
Assembleelid Melvin Bouva, hoofdbestuurslid van de IPU/president IPU Forum voor jonge parlementariërs.


De Inter Parlementaire Unie (IPU) moet respect voor democratie en mensenrechten, ook die van parlementariërs, kritischer bewaken. Hiervoor heeft Melvin Bouva, hoofdbestuurslid tevens president van het IPU Forum voor jonge parlementariërs, gepleit op de onlangs gehouden 285e vergadering van de organisatie. De IPU maakt zich zorgen over de recente ernstige gebeurtenissen in diverse lidstaten, die een dreiging vormen voor de beleving van de parlementaire democratie. Met name heeft de politieke situatie in Venezuela en de bestorming van het Capitool in de Verenigde Staten, bijzondere aandacht.

De IPU heeft onlangs besloten om acties te ondernemen ter ondersteuning en voert vanuit de leiding reeds overleg met het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Bouva voerde aan dat hij en het gehele Youth Forum elke actie zullen ondersteunen die de mensenrechten, en in het bijzonder van (jonge) parlementariërs regarderen. In deze uitdagende tijden waar onder meer rechten van burgers omwille van de volksgezondheid tijdelijk worden beperkt, dienen parlementariërs meer dan ooit erop toe te zien dat de fundamentele rechten van de mens waaronder onderwijs, gezondheidszorg, vrije meningsuiting, recht op levensstandaard en arbeid, gegarandeerd zijn.

Parlementslieden, in het bijzonder vrouwen en jongeren, dienen eveneens het recht op vrije meningsuiting te waarborgen en verder invulling aan te geven. Immers democratie is een van de fundamentele rechten van elk individu in de samenleving, benadrukt Bouva. Hij heeft namens het Youth Forum tevens zijn nieuwjaarswensen overgebracht aan de nieuwe IPU president, de Portugees Duarte Pacheco, en de gehele organisatie succes toegewenst met de nieuwe zittingstermijn. De IPU is de wereldorganisatie van nationale parlementen en telt inmiddels 179 lidlanden. 

‘’ Youth Empowerment behoeft ook intensieve aandacht. De mogelijkheden zullen dan bekeken worden om jonge parlementslieden te ondersteunen en de tools aan te reiken hoe beter te kunnen inspelen op de noden van jongeren gedurende uitdagende tijden alsmede oplossingen daarvoor aan te dragen’’, stelt Bouva. Pacheco heeft hierover in goed overleg met Bouva een bijeenkomst met het IPU Youth Forum gepland om deze zaken op te pakken.
De 285e hoofdbestuursvergadering is door de heersende Covid-19 pandemie, virtueel gehouden.
Advertenties