Vanaf 1 februari opsporing staatsvoertuigen door politie
19 Jan, 22:48
foto
Een teruggevorderde maaiboot. (Foto's: CDS)


De politie zal vanaf 1 februari beginnen met het opsporen van personen die onrechtmatig staatsgoederen, met name voertuigen in hun bezit hebben. De minister van Openbare Werken (OW) Riad Nurmohamed is vanaf zijn aantreden gestart met het zoveel mogelijk binnenhalen van deze goederen. OW zal per 30 januari de zoektocht stoppen en de politie inschakelen.

Met de medewerking van tipgevers, is het tot nu toe al gelukt enkele staatsgoederen zoals voertuigen, een maaiboot, en een bus terug te halen. Deze staatsgoederen verkeren nog in goede staat en zullen ingezet worden voor werkzaamheden van het ministerie. 

Nurmohamed geeft aan genoeg de gelegenheid te hebben geboden aan eenieder die een staatsvoertuig of ander staatsgoed onder zijn of haar beheer heeft, deze vrijwillig in te leveren. Degenen die geen gehoor hebben gegeven aan oproepen om de goederen in te leveren, zullen vanaf 1 februari 2021 door de politie worden opgespoord, meldt de voorlichting van het ministerie.

Advertenties