Santokhi spreekt jarige VHP toe als voorzitter én president
16 Jan, 16:25
foto
President tevens VHP-voorzitter spreekt de jarige oranjepartij toe. (Beeld: CDS)


De VHP die haar 72-jarig bestaan vandaag herdenkt, werd toegesproken door voorzitter Chan Santokhi tevens president van de Republiek Suriname. "Ik spreek u vandaag niet alleen aan, als uw voorzitter, maar ook als uw president! Hier hebben we gezamenlijk voor gestreden, dag en nacht! Hiermee eren we ook Mr. Lachmon, alle andere VHP’ers die de partij 72 jaar geleden hebben opgericht ter bevordering van het nationaal welzijn van het Surinaamse volk. Op 16 juli 2020 is de nieuwe regeercoalitie, de regering Santokhi/Brunswijk aangetreden," zei Santokhi.

Santokhi merkte op dat de partij tijdens de eerste algemene verkiezingen 6 zetels had behaald onder leiding van de legendarische leider, Jagernath Lachmon. Vandaag de dag bezit te partij over 20 zetels en is flink hervormd en gegroeid. De VHP heeft haar stempel weten te drukken op de politieke ontwikkelingen en beleidsgebieden van de Staat Suriname. Onder hele moeilijke omstandigheden bleef de partij met de gerichte slurf voorwaarts strijden, voor de terugkeer van de democratie. Al deze verworvenheden, vanaf 16 januari 1949 tot en met 16 januari 2019, zijn vastgelegd en gepresenteerd in de verschillende jubileumboeken, waaronder het jubileumboek 70 jaar VHP.

"Vandaag 16 januari 2021, heb ik als voorzitter samen met jullie van deze glorieuze partij, de omslag gemaakt naar een getransformeerde politieke organisatie. De welbekende en succesvolle Orange Movement. Hiermee is een betere, rechtvaardigere en duurzamere samenleving gecreëerd met kansen voor eenieder, onafhankelijk van zijn of haar etniciteit, geloof of kleur, op basis van diversiteit, de grote bromtyi dyari," zei de partijleider.

Hij bleef ook stilstaan bij 25 mei 2020, waar de VHP historie heeft geschreven, waarbij480 volksvertegenwoordigers zijn gekozen: 20 DNA-, 60 DR- en 400 RR-zetels. De VHP is nu de grootste politieke organisatie in Suriname. Het voornaamste doel bij de afgelopen verkiezingen, regeerverantwoordelijkheid verwerven is behaald en dat heeft geleid tot het formeren van de huidige regering.

"In de afgelopen 6 maanden heeft deze regering op basis van het Crisis- en Herstelplan bergen werk verzet. En het was niet makkelijk. Ik kan u vandaag vertellen, dat de strijd die de VHP geleverd heeft om regeerverantwoordelijkheid te verwerven behaald is, maar de strijd om Suriname uit deze financiële crisis te halen, wordt nog keihard gestreden! Er zijn reeds drastische bezuinigingsmaatregelen en ontwikkelingsmaatregelen getroffen om het tij te doen keren, maar er is nog veel werk aan de winkel, waarbij ook wordt gewerkt aan de stabiliteit en de groei van de economie, maar ook de aanpak van het armoede vraagstuk. Als verantwoordelijke partij gaan we geen enkele uitdaging uit de weg," merkte de president op. Hij bleef stilstaan bij de de aanpak van de crisis op diverse fronten en het enorme schuldenvraagstuk.

De realiteit van de etnische pluraliteit, de geografische verdeling en de culturele diversiteit, moet worden gezien als een rijkdom, en niet als een scheidslijn, zei Santokhi. Voor het opbouwen van een vreedzame samenleving, is verantwoordelijk leiderschap, en vertrouwen een vereiste, meent de president. "Als president van de Republiek Suriname, roep ik een iedere rechtgeaarde Surinamer op om vertrouwen te hebben in deze regering, zodat we samen Suriname en de gemeenschap weer welvarend kunnen maken."
Advertenties