Drie belastingwetten aangenomen; NDP stemt tegen
15 Jan, 19:38
foto
Uit cijfers gepresenteerd door minister Armand Achaibersing van Financiën & Planning blijkt dat de inkomsten van de Staat niet toereikend zijn om het huishouden draaiende te houden.


De drie belastingwetten zijn zojuist aangenomen door De Nationale Assemblee. Per 1 februari zullen personen die boven de SRD 150.000 per jaar verdienen, 10% solidariteitsheffing betalen. De 2% verhoging van de omzetbelasting voor importgoederen zal ook op 1 februari ingaan. Er zijn ontheffingen voor goederen voor de agrarische sector, pluimvee en bedrijven, uitgezonderd casino's. Minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning heeft aangegeven dat vooral de torenhoge schuld de kern is van het probleem. Deze maatregelen zullen het land ruim een half miljard SRD opleveren. De solidariteitsheffing geldt alleen dit jaar.

De wetten Loonbelasting en Inkomstenbelasting zijn aangenomen met 31 vóór (coalitie en BEP) en 10 stemmen tegen van de NDP. Voor de wet Omzetbelasting heeft de NDP (10 stemmen) tegengestemd. De BEP heeft bij de stemming de zaal verlaten. De wet is aangenomen met 29 stemmen vóór. Assembleevoorzitter Marinus Bee zei dat met de aanname van de wetten de regering meer ruimte heeft gekregen voor de hervorming. Commissievoorzitter Asis Gajadien (VHP) bedankte eenieder die een bijdrage heeft geleverd om dit resultaat te bereiken. President Chan Santokhi is ingenomen met de goedkeuring van de wetten, die horen bij een pakket van maatregelen dat in september was gepresenteerd aan De Nationale Assemblee. Een paar maatregelen zijn vooruitlopend op de presentatie van het Crisis- en Herstelplan in uitvoering gebracht om de crisis te kunnen beheersen.

De NDP-fractie heeft zich op het standpunt gesteld dat dit niet het juiste moment is om de samenleving extra te bezwaren. Fractieleider Rabin Parmessar zei dat er een uitdagende situatie is. Daarom zijn er alternatieven aangedragen door zijn fractie, maar er was volgens hem geen ruimte om hierover van gedachten te wisselen. Door de devaluatie van de SRD zijn de prijzen van goederen enorm gestegen, terwijl de salarissen niet aangepast zijn. Het Crisis- en Herstelplan is nog niet aangeboden aan De Nationale Assemblee, waardoor het totale pakket niet bekend is. Er is geen zicht op de flankerende maatregelen om de effecten van de wetten op te vangen. 

Ronny Asabina, fractieleder van de BEP, kan meegaan met de wijziging van de Loonbelasting, maar hij kan niet meegaan met de verhoging van de Omzetbelasting. Volgens hem zijn er genoeg mogelijkheden en ruimte om met de bestaande wet de Staatskas extra te doen rinkelen. Over de solidariteitsheffing zei Asabina dat mensen die tweewekelijks hun salaris ontvangen, met terugwerkende kracht de solidariteitsheffing per 1 januari moeten betalen en dat gaat moeilijk. Na een schorsing heeft Achaibersing via een nota van wijziging de ingangsdatum gewijzigd in 1 februari.

President Santokhi die aan het einde van de behandeling de vergadering bijwoonde, zei dat de belastingwetten voor meer inkomsten zullen zorgen, maar belangrijk is om de schuld te saneren. Hier wordt er internationaal een nationaal werk van gemaakt. De belastingwetten maken deel uit van een totaal pakket van maatregelen en zijn van tijdelijke aard. De crisis zal binnen een jaar worden beheerst, waarbij de urgentiefase in maart wordt afgesloten. Santokhi zei dat de regering het volk en het bedrijfsleven niet nodeloos wil treffen, maar ze zijn nodig om het land uit de ernstige crisis te halen. Als dat niet gebeurt, wordt iedereen het slachtoffer.

De regering heeft de ruimte nodig om het staatshuishouden te herstructureren. Internationaal heeft Suriname de ruimte gekregen tot eind maart om geen rente op de schulden af te lossen. De president vraagt ook de medewerking van "onze eigen Surinamers om uit de crisis te komen". Hij benadrukte dat het om tijdelijke maatregelen gaat waarvoor ondersteuning van eenieder nodig is. "Het volk zal uit de crisis gehaald worden", stelde de regeringsleider.
Advertenties