Achaibersing: Zware maatregelen en sociaal programma
13 Jan, 00:00
foto
Minister Armand Achaibersing spreekt de VES-jaarrede uit in de studio van Apintie TV.


Minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning legt uit dat de regering een Crisis- en Herstelplan (CHP) zal uitvoeren, waarin behoorlijk zware herstelmaatregelen zullen zijn. "Maar dat wil niet zeggen dat deze voor de burger onacceptabel zullen zijn. Er komt parallel ook een uitgebreid programma van sociale maatregelen," deelt de bewindsman mee. Hij heeft dinsdag de jaarrede uitgesproken tijdens de aangepaste 'nieuwjaarsreceptie' van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES) in de studio van Apintie TV.

Een samenwerking met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is nodig, voert Achaibersing aan. In 2016 was een programma goedgekeurd en de samenwerking aangegaan met het IMF, maar deze werd verbroken. Het programma is niet uitgevoerd. "Was een samenwerking met het IMF in 2016 al noodzakelijk, het is nu nog veel belangrijker dan toen. Hier zijn drie redenen voor. Ten eerste komt er geld om het monetair- en begrotingsdeel van de economie weer op orde te krijgen. Het tweede is minstens even belangrijk. Het IMF heeft nog altijd groot gezag: als wij samenwerken, wordt onze positie in de wereld, ook bij schuldonderhandelingen veel beter. Ten derde geeft het potentiële investeerders meer vertrouwen om met Suriname in zee te gaan. Wij kunnen kritiek hebben op het IMF, en delen van die kritiek zijn terecht, maar dit is de realiteit," accentueert de bewindsman.

Bij de uitvoering van het CHP zal de regering ook samenwerken met het IMF. Het eerste exemplaar is overhandigd aan VES-voorzitter Winston Ramautarsing. Diverse organisaties zullen een het CHP krijgen, waarbij zij hun commentaar mogen leveren. Het CHP omvat een samenhangend pakket van maatregelen, met als doel de neergang van de economie te keren, het proces van verarming van de bevolking te stoppen, en om naar duurzame reële groei en ontwikkeling te gaan, verduidelijkt Achaibersing.

"We zullen in 2021 harde uitgaven hebben van SRD 22.1 miljard, maar de eigen inkomsten zijn SRD 10,5 miljard, niet eens de helft. En zelfs als wij SRD 4.8 miljard aan leningen en schenkingen erbij halen, zal het begrotingstekort eindigen op 19,7%. Dit is zeer ernstig. Uit de cijfers blijkt ook het volgende. Als we uit de SRD 10.5 miljard inkomsten, alle schuldverplichtingen zouden nakomen, dan blijft er SRD 2.2 miljard over voor ambtenarenapparaat, subsidies en investeringen waarvoor SRD 13.9 miljard nodig is. We komen hier dus niet uit. Dit is de kern van het probleem: de schuldenlast is te groot geworden," illustreert de minister het probleem. Aflossing van de schulden en rentes zijn
SRD 8.3 miljard.

"Óf we komen de schuldverplichtingen na, en dan komen betalingen van ambtenarij en essentiële diensten in gedrang, of wij betalen salarissen en subsidies, maar dan kunnen we de schulden niet betalen," voert de bewindvoerder op Financiën aan. De schuldverplichting van de SRD 8,3 miljard in 2021 brengt het land in grote problemen. Veel huishoudens zijn van overheidsinkomen en subsidies afhankelijk. "Als wij niets doen, dan zullen zij verarmen. Omdat de meeste schulden in vreemde valuta betaald moeten worden, zullen er als wij niets doen ook geen deviezen overblijven voor import van medicijnen en noodzakelijke goederen en diensten. De deviezen zullen schaarser worden en de koers zal stijgen. Bedrijven, die het al moeilijk hebben met Covid zullen het nog moeilijker krijgen. Als wij niets doen, dan zal  de werkloosheid toenemen en de koopkracht drastisch afnemen. Kortom als wij niets doen dan ontstaat er een economische en maatschappelijke situatie die onacceptabel is voor overheid en bevolking," stelt Achaibersing.
Advertenties