Nurmohamed: Ergens is er een grens
10 Jan, 16:43
foto
Riad Nurmohamed, minister van Openbare Werken. (Foto: René Gompers)


Ondanks het soepel beleid bij de overheid, zijn er toch ambtenaren die kans zien het te bont te maken. Tijd voor waarschuwingen, zegt minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken. "We zijn soepel bij de overheid, ook bij OW, maar ergens is er een grens en dit zijn de gevallen waar we genoodzaakt zijn waarschuwingen te geven."

Per 1 januari worden verscherpte maatregelen getroffen tegen personeelsleden van OW die zich niet houden aan de in de Personeelswet aangegeven richtlijnen. Nurmohamed zegt dat niet alleen de goede dingen zullen worden gehonoreerd, maar ook degenen die niet naar wens presteren en vaker afwezig zijn zonder daartoe toestemming te hebben. Deze gevallen zullen volgens de Personeelswet worden afgehandeld.

Het ministerie werkt door de Covid-19-pandemie volgens een roulatiesysteem. De ambtenaren dienen zich zoveel mogelijk aan hun werkschema te houden. De afdeling Personeelszaken zal de presentie bijhouden, laat de bewindsman weten via de Communicatie Dienst Suriname. Ook afdelingshoofden hebben een controleplicht.

Als een ambtenaar langdurig afwezig is zonder een gegronde reden en geen presentie tekent, kan zo een ambtenaar conform de Personeelswet een verweerbrief ontvangen van de afdeling Personeelszaken. Als de ambtenaar geen gehoor geeft of zich niet afdoende schriftelijk of mondeling verantwoord, zal het ministerie genoodzaakt zijn over te gaan tot schorsing, inhouding van salaris en uiteindelijk ontslag. "Het moet nu een duidelijk signaal zijn voor de ambtenaren van Openbare Werken dat ze niet buiten het personeelswetboek moeten handelen door bijvoorbeeld veel te verzuimen, anders dwingen ze ons om hen te straffen", stelt minister Nurmohamed.

Hij staat voor eerlijkheid. De bewindsman wil voorkomen dat een kleine groep hard moet werken en de rest doet wat hij wil. De regels in de Personeelswet zullen daadwerkelijk worden toegepast. Nurmohamed heeft zijn personeel gevraagd zich te houden aan de Personeelswet en zo een wezenlijke bijdrage te leveren aan de werkzaamheden van het ministerie in het algemeen. Medewerkers die ontevreden zijn, kunnen hun misnoegen doorgegeven bij het meldpunt 'Onregelmatigheden' van het ministerie.
Advertenties