President, hoe proeft uw eigen braaksel?
30 Dec 2020, 04:44
foto


“A wet no wroko” waren uw letterlijke woorden over de Valutawet. Wat heb ik in mijn vuistje gelachen toen ik in dat artikel van Starnieuws las wat u als oorzaken aangaf van het tekort aan US$ en hoogstwaarschijnlijk ook de stijging van de wisselkoers. Dit is de zoveelste verklaring van u die de leugens die u voor de verkiezing aan het volk heeft verteld, ontmaskert. Een wet waarin de repatriatie van de exportopbrengsten is geregeld. En tot nu toe beter dan wat u aan het volk voorhoudt, zou volgens u niet werken. Volgens die wet zou 60% gerepatrieerd moeten worden. De exporteurs konden 40% op hun buitenlandse rekeningen houden voor hun input, uitbreidings- en diepte-investeringen en zouden derhalve geen beroep doen op de lokale valutamarkt. Dit zou maar het begin zijn van de ordening van het valutaverkeer.

Dat u het probleem van speculatie aankaart, geeft aan hoe u ten einde raad bent maar ook hoe u constant bezijden de waarheid moet spreken om eerder vertelde leugens te verbergen. Bent u uw acties met de cambiohouders vóór de verkiezing vergeten? Komt u nu tot de ontdekking dat cambiohouders speculeren en wij een speculatieprobleem hebben? De wet zou regelen dat de cambiohouders alle opgekochte valuta uitsluitend aan de Centrale Bank van Suriname zouden verkopen ter versterking van de internationale reserves. Maar ook daar was u heftig tegen. U krijgt nu mooi koekjes van uw eigen deeg. 

Volgens u ligt een deel van het probleem aan transacties die in het buitenland plaatsvinden voor aankoop van goederen die lokaal verkocht worden, waarvan de opbrengsten in valuta omgezet en overgemaakt worden naar het buitenland. Ik moet u in herinnering brengen dat om dit probleem op te lossen het de algemene banken verboden werd volgens de wet om stortingen in vreemde valuta aan te nemen zonder een verklaring van herkomst. U was ertegen. U en de totale voormalige oppositie hebben de Valutawet met haar oplossingen verworpen. Moet het volk dan nog begrip voor u tonen en u vertrouwen?

De wet bood een oplossing voor al de oorzaken die u in dat artikel heeft opgesomd. Maar uw drang naar macht was zo groot dat u niet alleen de cambiohouders, het bankwezen en het bedrijfsleven maar ook het volk tegen de vorige regering had opgejut. De leugens die u en uw partijgenoten het volk voorhielden, worden nu door uzelf ontbloot. 
De Valutawet was toen en is nu nog de oplossing. Ook al gaat u het in een ander jasje steken en weer ter goedkeuring aanbieden aan De Nationale Assemblee. Het ontziet u niet van de leugens die u toen het volk voorhield. Het verandert de waarheid ook niet dat in de Valutawet vastgelegd is. Jammer dat de toenmalige oppositie de wet heeft getorpedeerd. 

De wet was een wet voor het volk. Het zou het totale valutaverkeer reguleren, witwassen indammen en transparantie in het geheel brengen. Het zou het volk beschermen tegen prijsopdrijvingen en speculatie. U en de totale toenmalige oppositie hadden er toen geen oor voor. 

Het doet mij in elk geval goed dat u tot inkeer komt en steeds aspecten en delen van de wet aanhaalt als oplossing.  Hopelijk worden deze ook geïmplementeerd. Het slikken van eigen braaksel is wel moeilijk maar zoetjes aan raakt u wel gewend aan.  Want “a wet no wroko” no man “set a san kon”. 

Amzad Abdoel
Gewezen DNA-lid 
Advertenties

Saturday 18 May
Friday 17 May
Thursday 16 May