Santokhi: Financiële doorbraak in februari
29 Dec, 08:36
foto
President Chan Santokhi beantwoordt vragen op de laatste regeringspersconferentie dit jaar. (Foto: René Gompers)


Financieel, verwachten we begin 2021 een doorbraak,” kondigt president Chan Santokhi aan. “In de maand februari zullen er lichtpunten zijn.” Santokhi heeft op een regeringspersconferentie uitgelegd dat de financiële perspectieven voor 2021 er goed uitzien. De “urgentiefase” van negen maanden is op schema. In april begint de “stabilisatiefase”. In februari moeten de eerste “financiële  injecties” een feit zijn waarmee de crisis kan worden beheerst en verschillende projecten kunnen beginnen.

Suriname heeft een schuld van US$ 4 miljard in binnen- en buitenland. Het land heeft nauwelijks inkomsten. De inkomsten uit Newmont, Iamgold en Staatsolie zijn door de vorige regering als onderpand gegeven voor leningen. Er worden gesprekken gevoerd met de schuldeisers om de schulden op een andere manier af te lossen. Er wordt tegelijk naar goedkoop kapitaal gezocht, leningen met een lage rente, om investeringen te kunnen doen. Er worden ook manieren gezocht om de grootste schulden, in één keer af te kopen.

Santokhi geeft aan dat de gesprekken vlot verlopen. Met de buitenlandse obligatiehouders is overeengekomen dat tot maart er geen aflossingen gedaan worden. Gehoopt wordt dat de inkomsten uit de olie- en goudsector die nu als onderpand zijn gezet, weer vrij worden gemaakt. Met IMF worden de tot nu toe goedlopende gesprekken in januari afgerond. Succes betekent dat er van IMF US$ 700 miljoen steun komt om de financiële crisis te beheersen. Er zijn genoeg mogelijkheden om aan goedkoop kapitaal te komen. Daarnaast melden er zich steeds meer investeerders aan, deelt Santokhi mee. De meeste afspraken zullen tegen februari concreet zijn.

De regering zocht ook naar een voorschot van US$ 2 miljard uit de toekomstige opbrengsten van de olie-industrie op zee. Maar hiervan wordt afgezien, laat Santokhi optekenen. Er zijn teveel onzekerheden hierbij, het voorschot is niet onmogelijk maar zal veel tijd kosten, licht hij toe. Maar de regering heeft geen tijd omdat de tweede fase van het herstelplan al in april begint: “De belofte moet nagekomen worden.” De regering kijkt wel naar andere opties om aan US$ 2 miljard te komen.

“Ik noem februari maar het heeft niets te maken met enthousiasme of hoop creëren, ik kijk gewoon naar de tijdlijn die we hebben uitgestippeld,” merkt Santokhi op. Hij benadrukt dat het herstelprogramma volgens schema verloopt. In de ‘urgentiefase’ worden de meest nijpende zaken, zoals het op lijn brengen van het financieel huishouden van de overheid, herschikken van de enorme schuld, het imago van het land opvijzelen, buitenlandse relaties herstarten of uitdiepen, versterken van de instituten en het beheersen van de valutakoersen. Deze fase loopt in maart af. Dan begint de stabilisatiefase waarbij onder andere de eigen productie gestimuleerd zal worden en de koers nog stabieler wordt gemaakt.

René Gompers
Advertenties