Parmessar: Adhin zal zijn zegje als DNA-lid ook doen
10 Dec, 00:00
foto
Rabin Parmessar, fractieleider NDP


NDP-fractieleider Rabin Parmessar zegt in gesprek met Starnieuws dat de voormalige vicepresident Ashwin Adhin tijdens de hoorzitting van de commissie puntsgewijs minutieus is ingegaan op de vordering van de procureur-generaal (pg). Hij heeft op alle punten een antwoord gegeven. Later op de dag brengt de commissie verslag uit in een huishoudelijke vergadering, waarna rond 13.00 uur in een openbare vergadering na beraadslagingen een besluit wordt genomen.

Parmessar hoopt dat er voldoende tijd zal zijn voor de oppositie om in te gaan op de vordering van de pg. Er wordt eerst beraadslaagd, voordat overgegaan wordt tot het nemen van een beslissing. Er zijn nog geen afspraken gemaakt over de spreektijd. Adhin is behalve gewezen vicepresident ook lid van De Nationale Assemblee. Hij zal zijn zegje ook doen tijdens dit agendapunt, zegt Parmessar. Hij vindt het erg dat Adhin is opgehaald door de politie, terwijl het duidelijk is dat hij eerst in staat van beschuldiging moest worden gesteld. Hij plaatst vraagtekens achter de werkwijze die is gevolgd.

De NDP-fractieleider merkt op dat vicepresident Ronnie Brunswijk publiekelijk heeft aangegeven dat hij er voorstander van is dat deze kwestie buiten proces wordt afgedaan. Tot nu toe is het niet vastgesteld dat Adhin de apparatuur heeft vernietigd of daartoe de opdracht heeft gegeven. Weken nadat de spullen ingeleverd waren, zijn vanuit de directeur van het kabinet van de vp beschuldigingen geuit aan zijn adres. Hier zou er sprake zijn van rancune, heeft Adhin aangegeven.

Het gaat om apparatuur die voor SRD 179.935 is aangeschaft twee jaar geleden. De reparatie hiervan zal ongeveer US$ 4000 kosten. Parmessar vindt dat de zaak opgeblazen wordt. Hij hoopt dat vandaag het besluit genomen wordt om de hoorzitting openbaar te maken, opdat de samenleving de verklaring van Adhin, zoals uitgesproken tijdens de zitting, kan volgen. De NDP-fractieleider is benieuwd welke lijn ABOP zal volgen in De Nationale Assemblee, omdat haar leider een duidelijk standpunt heeft kenbaar gemaakt in deze zaak.
Advertenties