Bee licht Surinaams beleid toe op ParlAmericas-meeting
01 Dec, 10:35
foto
Assembleevoorzitter Marinus Bee


Tijdens de november gehouden 17e plenaire vergadering van ParlAmericas zei de voorzitter van De Nationale Assemblee (DNA), Marinus Bee, dat het beleid van Suriname gericht is op continueren van de verdeling van basisbenodigdheden, cruciale overheidsdiensten en nutsvoorzieningen tijdens de Covid-19-crisisperiode. Suriname heeft al een aanbetaling gedaan voor het Covid-vaccin. Suriname, Colombia en Guyana zijn afgelopen maand gekozen in het hoofdbestuur van de regionale organisatie ParlAmericas.

Bee vertegenwoordigt Suriname in het hoofdbestuur van de organisatie. Parlementariërs uit 26 landen uit de Amerika's en het Caribisch gebied hebben afgelopen maand op verschillende tijdstippen virtuele bijeenkomsten gehouden over circulaire economie modellen, gericht op economische groei en milieubescherming. De bijeenkomsten in het kader van de plenaire vergadering, zijn gehouden met ondersteuning van de Wetgevende Vergadering van de Republiek Costa Rica. Er is vergaderd rond het thema ‘Op weg naar een circulaire economie'. 

Circulaire economie is een systemische benadering van duurzame ontwikkeling die is ontworpen om de samenleving, het milieu en de economie ten goede te komen. Deze heeft tot doel de economische groei geleidelijk los te koppelen van de consumptie van niet hernieuwbare energiebronnen. De rode draad in de discussies van de deelnemers was dat de historische crisis, die door de pandemie is veroorzaakt, een kans biedt om te bewegen naar nieuwe ontwikkelingsparadigma's die doorslaggevend zullen zijn in economische herstelprocessen voor een rechtvaardige, inclusieve en duurzame toekomst, licht de Communicatie en Informatie van DNA toe.

Bee legde tijdens de vergadering uit welke maatregelen Suriname heeft getroffen om de gevolgen van de pandemie te bestrijden. Hij noemde onder meer het uitroepen van een civiele noodtoestand, het opstellen van een Nationaal Actieplan, het installeren van een Nationaal Covid-19-managementteam en het noodfonds dat is opgericht om de genomen maatregelen te financieren. Er zijn meer dan 2.300 voedselpakketten bezorgd in het binnenland van Suriname en het land heeft zijn sociale vangnet versterkt om de meest kwetsbare bevolkingsgroepen effectief te beschermen, stelde Bee.

Covid-19 heeft de reeds bestaande economische crisis van het land aanzienlijk verergerd. “Dit heeft een zware tol geëist van de samenleving: armoede, dalende koopkracht en verlies van inkomsten, zijn enkele gevolgen,” haalde Bee aan. Hij ging ook in op de Covid-protocollen. Volgens hem hebben steeds meer sectoren in het bedrijfsleven deze al geïmplementeerd, terwijl andere zich klaarmaken. Hij waarschuwde dat hoewel er uitzicht is op een vaccin, de samenleving voorzichtig zal moeten blijven. Hij deelde de vergadering mee dat de overheid al een aanbetaling heeft gedaan voor het anticovid-vaccin.
Advertenties