SAI pleit voor oplossing zakelijke geschillen tussen partijen
30 Nov, 18:22
foto


Het Surinaams Arbitrage Instituut (SAI) heeft de zakenwereld tijdens een Zoom webinar instrumenten gegeven om geschillen over allerhande civielrechtelijke overeenkomsten, te beslechten en oplossing tussen partijen te bevorderen. Tijdens de presentatie van Dwight Kraag kwam wederom naar voren dat Suriname het op de wereldranglijst heel slecht doet voor wat betreft de duur van het oplossen van rechtsgeschillen bij de overheidsrechter.

Het onderwerp van de webinar was Mediation en arbitrage in Suriname en is gehouden bij de herdenking van de 66e verjaardag van de organisatie. Voorzitter van de Stichting Mediation Professionals Suriname, Judith van der Gugten, hield een presentatie over Mediation in zakelijke- en arbeidsgeschillen”. Mediation is een tool voor conflictoplossing. Kraag had het over Gedingvoering bij Arbitrage vergeleken bij de overheidsrechter”. Arbitrage is beslechting van geschillen door arbiters buiten de gewone overheidsrechter (scheidsmannen) op basis van een overeenkomst tussen partijen. Tijdens deze lezing zijn ook de procedures die van toepassing zijn bij nationale en internationale arbitrage gevallen aan de orde gekomen.  

Na de twee presentaties was er gelegenheid tot het stellen van vragen en discussie met een panel dat bestond uit de twee inleiders en Humphrey Blom (secretaris SAI) en Ferdinand Welzijn (voorzitter SAI). Sinds de heractivering van het SAI in 2013 zijn er onder begeleiding van en bewaking van dit instituut verscheidene nationale en internationale arbitrage gevallen succesvol afgewikkeld. In toenemende mate vinden rechtzoekenden hun weg naar het SAI waar deugdelijke rechtsgeldige oplossingen voor geschillen kunnen worden gevonden en de lange weg van een civielrechtelijk proces kan worden vermeden en daarmee de werkdruk bij de overheidsrechter kan worden verminderd.

Het SAI beschikt over 30-tal personen die in 2016 formeel tot arbiters zijn getraind. SAI heeft een samenwerkingsovereenkomst met het Nederlands Arbitrage Instituut hetgeen de mogelijkheid biedt om uit de arbiterspool te putten. Als arbiters fungeren doorgaans hoog opgeleide vakdeskundige personen die gedegen kennis dragen over het onderwerp van zakelijk geschil. De arbiters beslissen naar de regelen des rechts en of oordelen als goede personen naar billijkheid. Artikel 516 wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

De noodzaak om Suriname deel te laten zijn van het verdrag van New York van 1958 kwam tijdens de vragen ronde en discussie wederom naar voren. Suriname is een van de weinige landen wereldwijd dat geen partij is van dit verdrag. Het is belangrijk dat Suriname partij wordt bij dit verdrag. Dit heeft als voordeel dat erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse arbitrale vonnissen vergemakkelijkt worden terwijl ook de lokale arbitrale vonnissen in het buitenland ten uitvoer gelegd kunnen worden. Het laatste biedt betere rechtszekerheid aan zowel lokale ondernemingen als buitenlandse ondernemingen die zaken willen doen met Suriname. Wij zullen als land daardoor een betere rating kunnen krijgen op de wereldranglijst van Ease of Doing Business.
Advertenties