NPS-hoofdbestuur voor gerecht gedaagd
27 Nov, 00:57
foto
Zeven NPS'ers, onder wie ook hoofdbestuursleden, zijn naar de rechter gestapt. Zij willen dat de hoofdbestuursverkiezing van 13 december wordt uitgesteld.


NPS-hoofdbestuursleden zijn voor het gerecht gedaagd over de bestuursverkiezing die gepland staat voor 13 december. Een zevental leden, onder wie hoofdbestuursleden, heeft zich gewend tot de kortgedingrechter. Gevraagd wordt aan de rechter om de geplande verkiezing te schorsen, totdat de rechtsgeldigheid ervan zal zijn beslist door een bodemprocedure. De eisers vinden dat de termijn van kandidaatstelling niet volgens de statuten van de partij is vastgesteld. Minstens 24 jaar was de termijn die hiervoor uitgetrokken werd acht weken. De statuten zouden heimelijk zijn gewijzigd. De verkiezing zou volgens de eisers de verkiezing in mei 2021 moeten worden gehouden.

De sluiting van de kandidaatstelling heeft volgens de eisers in minder dan twee weken plaatsgevonden. Dit is volgens hen strijdig met de reglementen van de NPS. Zeven van de elf afdelingen hebben de ingediende kandidatenlijst onder leiding van voorzitter Gregory Rusland ondersteund. De eisers vinden dat vier afdelingen de ruimte niet is toegekend uiting te geven van hun visie over ondersteuning van de lijst of dat ze andere kandidaten zouden voordragen.

Het is volgens de indieners van het kort geding niet duidelijk of het merendeel van de leden van de NPS wel op de hoogte was van het feit dat verkiezingen zouden plaatsvinden en op welke termijn. Naast een advertentie in een krant zijn de leden niet individueel op de hoogte gesteld. Op de website van de NPS is hier geen melding van gemaakt. Ook niet over de wijziging van de statuten, waarin de zittingstermijn van het bestuur is gewijzigd. De eisers vinden ook dat dit bestuur niet rechtmatig aanzit, omdat de termijn reeds verstreken zou zijn.

De op 13 december geplande verkiezing is volgens de eisers geen verkiezing maar machtsconsolidatie. Het kort geding wordt op 1 december in behandeling genomen. Het vonnis zal op 11 december worden gewezen.
Advertenties