Kanhai: Pg drijft kwestie-Adhin op de spits
27 Nov, 02:43
foto
Irvin Kanhai


Irvin Kanhai, raadsman van ex-vicepresident Ashwin Adhin, vindt dat het Openbaar Ministerie (OM) de zaak op de spits drijft door een vordering in te stellen bij De Nationale Assemblee. Procureur-generaal (pg) Roy Baidjnath Panday heeft gevorderd dat Adhin als gewezen ambtsdrager, in staat van beschuldiging wordt gesteld. Kanhai zegt in gesprek met Starnieuws dat de zaak niet zo zwaarwichtig is om een vordering in te stellen. Het gaat alles bij elkaar genomen niet eens om US$ 10.000 aan apparatuur die beschadigd of vernietigd zou zijn.

Amien D. en Vijendra R. zitten nog vast in deze zaak. Kanhai zegt dat hij vicepresident Ronnie Brunswijk een brief heeft geschreven, waarin hem meegedeeld wordt dat de bereidheid er is om de schade te vergoeden. Dan kan de zaak worden afgedaan. De mensen hoeven dan niet langer vastgehouden te worden. Brunswijk had eerder opgemerkt dat de zaak buiten proces afgehandeld zou kunnen worden. Later kwam hij terug op zijn uitlatingen, waarbij hij stelde dat de regering zich niet inmengt met zaken die bij de rechter aanhangig zijn gemaakt.

Kanhai vindt dat het OM bezig is met polarisatie. "Voor zo een zaak ga je niet vorderen om een ex-vicepresident in staat van beschuldiging te stellen. Dit is ondoordacht," meent hij. De raadsman wijst erop dat na de vrijlating van Adhin in Ocer is opgemerkt dat mensen politiek bezig zijn. Ondervoorzitter Ramon Abrahams heeft aangegeven dat de NDP niet slaapt en zich klaarmaakt voor een lange strijd. Kanhai merkte op dat in 1980 ook van alles is gebeurd, waarbij een staatsgreep is gepleegd. Achteraf waste iedereen zijn handen in onschuld. Niemand was verantwoordelijk voor de escalatie.

"Het is een prestigekwestie geworden voor het OM. De rechter-commissaris en het Hof van Justitie hebben erop gewezen dat er een verkeerde procedure is gevolgd en hebben het OM in het ongelijk gesteld," merkt Kanhai op. Hij vindt het onsportief van de pg dat hij nu naar De Nationale Assemblee gaat. Het gaat volgens de raadsman niet om een ernstig misdrijf. De consequenties voor het land zijn veel groter, meent Kanhai. Ook al kan juridisch gezien de pg de vordering instellen, omdat de zaak nog in een onderzoeksfase is, vindt de raadsman het niet verstandig dat de zaak op de spits wordt gedreven.
Advertenties