Belfort: President moet wijs handelen kwestie rekruten
23 Nov, 00:00
foto
Assembleelid Edward Belfort


Assembleelid Edward Belfort hoopt dat president Chan Santokhi een wijs besluit neemt en de opleiding van de rekruten die reeds geselecteerd zijn, door laat gaan. "Ik hou mijn hart vast over de gang van zaken. Er worden nodeloos spanningen gecreëerd. Het gaat om een gewapende macht. Als de rekruten-opleiding niet doorgaat, zal de NDP in de kaart worden gespeeld. Deze regering kan vallen door dit soort verkeerde beslissingen", zegt de volksvertegenwoordiger in gesprek met Starnieuws.

Vanmiddag zal de Surinaamse Politiebond (SPB) deze kwestie en andere zaken opgenomen in een motie, bespreken. Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie heeft op een persconferentie gezegd dat op alle punten van de motie is ingegaan. De medische en psychologische testen worden opnieuw gedaan.

De SPB-voorzitter Raoul Hellings heeft reeds aangegeven op een persconferentie dat de manier waarop president Chan Santokhi zich heeft uitgelaten over de recente lichting van het politiekorps, niet positief is overgekomen. Santokhi zei dat zeventig procent van de rekruten niet voldoet. De SPB vindt dat er allerlei uitlatingen worden gedaan, waarbij politiefunctionarissen worden gecriminaliseerd. Er wordt volgens Hellings getracht tweedracht te zaaien binnen de politie-organisatie.

Over de lichting 2019/2020 van 174 politie-rekruten zei de minister dat veel mis is. Dit is geconstateerd door de presidentiële doorlichtingscommissie onder leiding van Sharma Lakhisaran, directeur op het ministerie van Justitie en Politie. Mensen zijn toegelaten zonder het minimumvereiste Mulo. Er zijn mensen bij met een lbgo of een getuigschrift. Ook zijn personen in de lichting die tijdens de sollicitatieperiode al de maximumleeftijd van 28 jaar hadden bereikt. Velen hebben medische en psychologische testen niet gehaald. Ook milieu- en antecedentenonderzoeken zijn negatief of niet verricht. De mensen worden weer gescreend. De lichting 2020/2021 is aangehouden omdat volgens de minister min of meer dezelfde mankementen zijn geconstateerd.

Belfort, die ruim 20 jaar bij de afdeling Werving en Selectie heeft gezeten, zegt dat tijdens de opleiding mensen ook weer uitvallen. Gedurende de opleiding vindt er ook screening plaats. Hij heeft nog nooit gehoord dat een opleiding wordt stopgezet, nadat rekruten het gehele proces hebben doorlopen. Dit gaat volgens hem kwaad bloed zetten. Het lijkt alsof de VHP mensen weg wil halen uit het korps om andere motieven, meent Belfort. Hij benadrukt dat er voor balans gezorgd moet worden in het korps. Notulen die uitgelekt zijn, geven een verkeerd signaal af. "Wij willen geen rassenhaat in Suriname en Guyanese toestanden", benadrukt Belfort. Deze kwestie moet worden opgelost, zoals ook vicepresident Ronnie Brunswijk heeft aangegeven in De Nationale Assemblee. De president moet handelen volgens het Assembleelid.
Advertenties