Politiebond: Politiek zaait tweedracht in korps
20 Nov, 00:00
foto
De Surinaamse Politiebond heeft in een persconferentie zijn gal gespuugd over de wijze waarop de korpsleiding en politiefunctionarissen worden gecriminaliseerd. (Foto: Raoul Lith)


"We hebben gezegd dat nu de maat vol is en we moeten van ons laten horen zodat zaken niet een eigen leven gaan leiden," zegt Raoul Hellings, voorzitter van de Surinaamse Politie Bond (SPB). Ook de manier waarop President Chan Santokhi zich heeft uitgelaten over de recente lichting van het politiekorps, is niet positief overgekomen bij de SPB. Santokhi zei dat zeventig procent niet voldoet. “We merken dat binnen de politiek men naarstig zoekt om tweedracht te zaaien binnen de politiebond en de politie-organisatie. Enerzijds om de korpsleiding te kunnen elimineren alsook de mensen die in de bond zijn en kritisch zijn, te criminaliseren,” zegt Hellings. Hij stelt dat het doel is om mensen te plaatsen om het belang van de politiek te behartigen.

Naar aanleiding van uitspraken die gedaan zijn door de president en minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie in De Nationale Assemblee, heeft de SPB besloten op een persconferentie hierop in te gaan. Ook zaken die zich binnen het korps hebben afgespeeld heeft de bond vanuit zijn zijde toegelicht. De bond hervat maandag een verdaagde algemene ledenvergadering die de vorige week belegd is. Op de vergadering is een motie aangenomen die met minister Amoksi is besproken. De resultaten van dat gesprek worden maandag tijdens de algemene ledenvergadering behandeld. De bondsvoorzitter geeft aan dat de leden hun standpunt hieromtrent bekend zullen maken. “Het kan alle kanten opgaan”.

Hellings merkt op dat er zich in de periode vanaf het aantreden van de nieuwe regering, een aantal ontwikkelingen heeft voorgedaan. De werkgever is zelfs zo ver gegaan waarbij politiefunctionarissen van een heleboel zaken zijn beschuldigd. Volgens Hellings is de werkgever daarnaast ook op een zodanige manier omgegaan dat niet alleen bestuursleden van de Politiebond, maar ook hooggeplaatste functionarissen binnen die politieorganisatie hiermee zijn geconfronteerd. De bond meent dat er sprake is van karaktermoord van politiefunctionarissen.

De vakbondsvoorzitter refereert als voorbeeld aan het geval waarbij gewestelijke politiecommandant Retitia Forster tijdens een vergadering onjuist bejegend is door Pertap Goerdayal, functionaris op het kabinet van de president. Daarnaast is er een rapport waarin staat dat de politie-organisatie is geïnfiltreerd door criminelen, via de selectie. "Men treft eenzijdig maatregelen en criminaliseert mensen", stelt Hellings. Mensen worden van de ene op de andere dag uit functies gelicht door met name de minister, terwijl ze daar op basis van missives en resoluties zijn.

"Ze hebben zichzelf niet daar gezet. Ze zijn door het bevoegde gezag daar geplaatst. Je snapt dat je daarmee aan de rechtspositie van mensen komt en daarvoor moet je wel de SPB in kennis stellen van jouw voornemen. De algemene ledenvergadering zal besluiten hoe we verder gaan met deze situatie. De bond is partner. Het punt is dat we ook als partner behandeld willen worden en dat gebeurt nou niet. Daar ageren we tegen," legt Hellings uit.

Raoul Lith
Advertenties

Saturday 15 May
Friday 14 May
Thursday 13 May