Rechter-commissaris oneens met procedure OM
21 Nov, 06:37
foto


Rechter-commissaris Siegline Wijnhard vindt dat ex-vicepresident Ashwin Adhin op basis de Wet In Staat van Beschuldigingstelling Politieke Ambtsdragers eerst in staat van beschuldiging moest worden gesteld. Raadsman Irvin Kanhai zegt aan Starnieuws dat de rechter aangegeven heeft dat de memo over de afschrijving van media-apparatuur op 8 juli 2020 is gegeven. Dit is gebeurd tijdens zijn ambtsperiode als vicepresident.

De rechter-commissaris heeft volgens Kanhai aangegeven dat de lijst mogelijk ook valselijk kan zijn opgemaakt. Dit kan worden beschouwd als een feit gepleegd in de betrekking van de ambt van vicepresident. De spullen zijn op gegeven moment meegenomen en daarna teruggebracht naar het kabinet van de vicepresident. De spullen zijn op 11 augustus teruggebracht. Ze waren toen thuis bij Adhin opgeslagen.

Het Openbaar Ministerie (OM) vindt echter dat de wet pas van toepassing zou zijn als een daad van vervolging was ingesteld tegen Adhin. Dit is volgens Kanhai door de rechter-commissaris verworpen. Op grond hiervan is inverzekeringstelling van zijn cliënt onrechtmatig verklaard. Zij heeft daarom de onmiddellijke invrijheidstelling van Adhin bevolen.

Kanhai heeft van meet af aan gesteld dat Adhin eerst in staat van beschuldiging moest worden gesteld. Op basis hiervan stelt hij dat zijn cliënt onrechtmatig is aangehouden. Kanhai is in het gelijk gesteld door de rechter-commissaris.

Aangezien het OM in beroep is gegaan tegen de beslissing van de rechter, is Adhin nog steeds niet in vrijheid gesteld. De vrijlating is gestuit door de actie van het OM. Nu zal het Hof van Justitie binnen drie werkdagen een besluit moeten nemen.

De aanhouding van Amien D. en Vijendra R. is wel rechtmatig bevonden. Ook bij Adhin is er een redelijk vermoeden van schuld, maar de rechter-commissaris valt over de gevolgde procedure door het OM.
Advertenties