Rechten van het Kind
20 Nov, 15:00
foto


AANGEBODEN

Soroptimist Internationaal Club Paramaribo (SICP) feliciteert alle kinderen in verband met de Internationale dag van de Rechten van het Kind. SICP roept eenieder op om de rechten van het kind te helpen verwezenlijken en vraagt speciale aandacht voor artikel 3 lid 1 uit het Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Daarin wordt aangegeven dat de belangen van het kind, de eerste overweging moeten zijn bij alle maatregelen betreffende kinderen, ongeacht of deze worden genomen door openbare of particuliere instellingen voor maatschappelijk welzijn of door rechterlijke instanties, bestuurlijke autoriteiten of wetgevende lichamen.

In verband met de rechten van het kind vragen wij speciale aandacht voor alle kinderen en in het bijzonder de kinderen in Suriname, die op het ogenblik onder uitzonderlijk moeilijke omstandigheden leven en ook onder de zware beproeving staan van de Covid-19 gevolgen. Zij brengen ook grote offers onder andere in hun dagelijkse geroutineerde schoolgang, in hun sociale activiteiten en in hun leefstijl.

SCIP memoreert haar landelijk onderzoek tussen 2013 tot 2017 waarbij 6.172 kinderen werden onderzocht in alle districten en waaruit bleek dat meer dan 25% van de kinderen overgewicht hadden en hiermee in een pre-diabetes fase verkeert. Ook was het opvallend dat slechts 38% van de kinderen buiten speelden. Deze resultaten waren zeker verontrustend. Daarom heeft SCIP in 2019 een voorlichtingsboekje uitgegeven over GEZONDE LEEFSTIJL dat bedoeld was als interventie voor het resultaat van het onderzoek. Om gezond te blijven moeten we voldoende bewegen en letten op wat we eten en drinken en ons vooral houden aan de voedselpiramide en aan bepaalde hoeveelheid calorieën. Het boekje is inmiddels door het Ministerie van Onderwijs opgenomen in het curriculum van de basisscholen.

Met het uitgeven van het boekje GEZONDE LEEFSTIJL in 2019 had SCIP echter niet kunnen voorzien dat anno 2020 een gezonde leefstijl onontbeerlijk is en zelfs het allerbelangrijkste is voor de mensheid over de hele wereld om haar immuunsysteem te versterken om zo de Corona pandemie te verslaan. Ook onze kinderen hebben recht op een gezonde leefstijl. Dat wat in het boekje staat over gezonde voeding moet ook op tafel kunnen staan om te nuttigen, zodat we gezonde, vrolijke en gelukkige kinderen hebben. Deze waarden staan op het ogenblik onder druk.

SCIP doet dan ook een oproep aan beleidsmakers, maar ook aan ouders, verzorgers, families en vrienden om zich in te spannen en te bevorderen dat onze kinderen hun recht op een gezonde leefstijl kunnen verwezenlijken. Ook moet de bewustwording hiervan steeds worden uitgedragen. Onze kinderen zijn onze toekomst en dienen te worden voorbereid op het leiden van een zelfstandig leven in de samenleving. Het motto is jong geleerd is oud gedaan!
So, do not leave our children behind!

50 jaar SICP
Met haar 50-jarig lustrum in maart 2020 heeft SICP gekozen voor het thema ‘Women and children at the heart of development, leaving no one behind’. De SICP voert vooral projecten uit met een permanent karakter zoals o.a. het oprichten en continue aandacht en hulp bieden aan Stichting Prasoro voor het kind in nood (vroeger bekend als S.O.S. Kinderdorpen), het Trainingscentrum Ilse Labadie voor meisjes met een verstandelijke beperking, het gezondheidsonderzoek naar obesitas en risico’s voor diabetes type 2 waar landelijk kinderen zijn getest en het uitgeven van een gezondheidsboekje.

Soroptimist International (SI) is een wereldwijde service- en belangenorganisatie van en voor vrouwen met gemeenschappelijke waarden.  Ook de belangen van kinderen staan, net als die van vrouwen, centraal bij de Soroptimisten.

Soroptimist International Club Paramaribo
20 november 2020

Advertenties