Regering blundert met goedkeuring gewijzigde begroting
21 Nov, 02:46
foto
Amzad Abdoel, gewezen Assembleelid


(Ingezonden)

De recente goedkeuring van de staatsbegroting met een tekort van 9,3% is een grote blunder van de huidige coalitie en de regering. Het is jammer dat de regering zoveel te vertellen had over het financiële beleid van haar voorganger, terwijl ze de financiële wetten van het land met de voeten treedt.

Waar de regering door de wijziging van de Wet op de Staatsschuld een blanco cheque van de huidige coalitie heeft gehad en absoluut geen rekening hoeft te houden met enige beperking om te lenen en/of schulden te herschikken of de overheidsfinanciën naar eigen inzichten inrichten, maakt men en een hele heisa van de staatsschuld. Ideaal zou zijn als deze regering zou aangeven wat haar schuldsaneringsplan is, zoals zij bij het verkrijgen van de blanco cheque van deze coalitie had beloofd en zoals aangegeven in de Wet van 6 november 2019 houdende nadere wijziging van de Wet op de Staatsschuld. Alsof dat niet genoeg was, is een aantal van beleidsmaatregelen gewijzigd en teruggebracht op SRD 0,-- welke absoluut niet correspondeert met wat de regering het volk had beloofd en hoogstwaarschijnlijk bij een aantal beleidsposten tegen de comptabele regels is.

Het verhaal van de president dat de koers tussen de SRD 40 en SRD 50 zou liggen indien de NDP aan de macht zou zijn, klonk net zo ongeloofwaardig, vals en goedkoop als zijn belofte  om de koers beneden de SRD 7 te brengen, zijn 200 dagen crisismanagementplan om de economie te stabiliseren, de governmenttake af te schaffen, de Valutawet die niet zou werken en de bonus die eenieder (zelfs de schaafijsman) zou krijgen. Een triest en zwak argument bezijdens de waarheid om het falend beleid te verdedigen.

Het zou van goed bestuur getuigen als de regeringsleider het volk eerlijk had voorgehouden wat hem te wachten staat met de afschaffing van de subsidie op elektra en water en vooral met de begroting die zijn regering heeft ingediend. Met een koers van SRD 20 voor US$ 1 is die begroting inmiddels ook al achterhaald. Eerlijkheid en transparantie zou zijn als hij het volk zou uitleggen dat zijn regering van plan is om volgend jaar door de afschaffing van subsidie ruim SRD1,6 miljard van het volk uit te knijpen. Verder ook nog dat de verbetering van de overheidsfinanciën niet komt vanwege de productiestijging maar door het afpersen van geld uit de zakken van de burgers. Ook uit de zak van de schaafijsman die de beloofde bonus niet krijgt of oma die met de bonus toch deze maand veel minder krijgt.

Maar wat onbegrijpelijk is, is hoe 33 leden van DNA een begroting kunnen goedkeuren die tegen de wet is. Artikel 1 lid 3 sub b van de Wet 3 februari 2017 houdende wijzigingen van de Wet op de Staatsschuld is duidelijk. Het begrotingstekort mag niet groter zijn dan 5% van het BBP. Zo moet het worden ingediend en ook goedgekeurd. De goedkeuring van de begroting van 2020 met en tekort van 9,7% die tegen de wet is, werd ook breed geprezen door de president. Zijn raadsadviseurs die tevens zijn vrienden zijn hebben geen goed werk verricht. Terecht heeft de NDP hieraan niet meegewerkt.

De huidige coalitie die voor de verkiezing aan het volk voorhield alle wijsheid in pacht te hebben en voor alle problemen een oplossing, had niet eens door dat door haar gewijzigde en goedgekeurde begroting van 2020 en ingediende begroting van 2021 tegen de wet is. Die wijze mannen hebben de regeringsleider tijdens de presentatie van de jaarrede en de begroting gewoon te kijk gezet. Trots presenteerde de president de begroting van 2021 met een tekort 19,7% van het BBP. En dat tekort is niet eens berekend volgens de zienswijze van VES. Een zienswijze die altijd door de huidige coalitie is verdedigd. Anders lag het tekort boven de 40% van het BBP.

Het zou goed zijn als de begrotingswet net zo snel gewijzigd wordt als de statuten van Staatsolie. Helaas zijn wij het wel anders gewend van deze regering. Wetten overtreden blijkt haar specialiteit te zijn. Zo wordt  de Wet Burgerlijke Uitzonderingstoestand overtreden om te kunnen feesten, de Personeelswet bij het ontslaan van recent in dienst genomen ambtenaren, de Wet Buitenlandse Dienst voor de benoeming van een ambassadeur en niet te spreken over de Wet In Staat van Beschuldigingstelling van Politieke Ambtsdragers, om politieke vervolging te sanctioneren. Dit lijstje kan nu aangevuld worden met de Wet op de Staatsschuld.

Amzad Abdoel
Gewezen DNA-lid

U kunt de wet op de Staatsschuld hier downloaden.
pdf-icon.gif wetwijziging-2017-3_februari-SB_10.pdf                
Advertenties