Rechtsstaat Suriname is enige die bescherming verdient!
20 Nov, 08:33
foto


De recente ontwikkelingen, waarbij het Openbaar Ministerie in zijn onderzoek naar verdwenen en vernielde goederen van de Staat, ook de ex-VP heeft opgebracht, hebben de totale samenleving gesterkt in haar rechtsbeleving, dat iedereen gelijk is voor de wet. Het OM richt zijn pijlen conform de bevoegdheden en verantwoordelijkheden op het veilig en vrij houden van onze samenleving van criminelen en crimineel handelen.

Elke rechtgeaarde Surinamer, en vooral partijpolitieke individuen, horen daar het hoofd voor te buigen. Uiteindelijk moeten zij het voorbeeld geven aan de samenleving in het eerbiedigen en beschermen van de Trias Politica. De reactie van de NDP naar het OM is daarom op zijn zachtst gezegd verwerpelijk. DA’91 heeft het volste vertrouwen in het OM en in het bijzonder de onafhankelijkheid van de Procureur Generaal. Het is niet de eerste keer dat deze partij, NDP, zich opwerpt als beschermer van verdachten van crimineel handelen.

Wanneer de NDP het goede met deze samenleving voor had, dan zou zij consequenties verbinden wanneer blijkt dat steeds vaker personen verdacht van crimineel handelen uit de gelederen van hun bestuur voortkomen. Elke zichzelf respecterende partij zou zich dan richten op een interne grote schoonmaak. Maar het tegendeel gebeurt bij de NDP. Zij schroomt er niet voor om de aanval te openen op die instituten door hen te ondermijnen, te bedreigen en toen zij nog de scepter zwaaiden, wetgeving te negeren, te veranderen en nieuwe wetgeving te introduceren allemaal met als enig doel straffeloosheid te institutionaliseren.

Wij brengen u in herinnering de amnestiewet van 2012, die de moedwillige moord op 15 onschuldige burgers moest uitwissen; vervolgens in juli 2017 bij de voortgang van het 8 december proces werden zowel de PG als Auditeur Militair bedreigd vanuit de NDP hoofdman en toen nog hoofdverdachte. U zult zich ook nog herinneren het dreigen met artikel 148 uit onze Grondwet, een mislukte poging om in strijd met Artikel 131 van de grondwet die Elke inmenging inzake de opsporing en de vervolging en in zaken bij de rechter aanhangig, verbiedt, te interveniëren in het lopende 8 december moordproces.

Samen met u heeft DA’91 toen gestaan voor onze onafhankelijke rechtspraak. Maar het eindigde niet daar. Toen vervolgens bleek dat de staatskas en alle staatsfinanciën bij o.a. de Centrale Bank, op misdadige wijze waren vernietigd en leeggeroofd en de PG na zorgvuldig onderzoek het nodig vond een vordering bij DNA in te stellen om minister Gillmore Hoefdraad van Financiën in staat van beschuldiging te stellen, de NDP en de BEP fractie in DNA niet schroomden, de PG te weerhouden deze criminele handelingen te vervolgen en te bestraffen. Treurig is heel zeker in deze ook dat een voormalig DNA-voorzitter de samenleving wil doen geloven dat vernieling van staatseigendommen onderdeel vormt van de taakomschrijving van gezagsdragers.

Het Surinaamse volk zal zich echter ook nu niet lenen en vergissen om ondersteuning te geven aan criminele organisaties en organisaties die criminelen beschermen. Nu na 45 jaar onafhankelijkheid, hebben wij er schoon genoeg van en eisen goed bestuur, eerlijke, ongehinderde en onafhankelijke rechtsonderzoek en rechtsspraak. Binnen dat Suriname is er geen plaats voor en zijn wij niet onder de indruk van schreeuwers die menen land en volk en de rechtsspraak te kunnen intimideren. DA’91 heeft alle vertrouwen in de onafhankelijke rechtsspraak en wij roepen de totale gemeenschap op deze stevige pijler van onze democratie, de basis voor onze vrijheid en gelijkheid, ten alle tijde te verdedigen. Suriname verdient beter!
Advertenties