Covid-19 eist weer een leven; aanbetaling vaccin
16 Nov, 20:37
foto


Een patiënt heeft het leven gelaten in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Het aantal levens dat te betreuren is door Covid-19 is gestegen naar 115. Afgelopen etmaal zijn 51 mensen getest. Een persoon is positief bevonden. Vandaag is niemand genezen verklaard. Het aantal active cases is gebleven op 30.

President Chan Santokhi deelde vandaag in De Nationale Assemblee mee dat de regering voor een burgervriendelijk beleid heeft gekozen, waarbij in onderling overleg met de samenleving een beroep wordt gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van de burger. "Nu, na 4 maanden, kunnen wij vaststellen dat ons beleid zeer goed heeft gewerkt," concludeert de president.

De verspreiding van Covid-19 is volgens Santokhi sterk beperkt als gevolg van de maatregelen die zijn getroffen. "We hebben op dit moment een dalende trend en zijn van code rood overgestapt naar code oranje." De regeringsleider benadrukte dat Covid-19 heeft geleid tot een aanzienlijke verdieping van de reeds bestaande economische crisis in het land. "Dat heeft een zware wissel getrokken op de samenleving: armoede, een dalende koopkracht en verlies van bedrijfsinkomsten. Daarom hebben wij, terwijl wij bezig waren Covid-19 te bestrijden, ook direct het traject tot normalisatie ingezet."

Terwijl het accent ligt op bescherming van de volksgezondheid, kan ook de economie weer worden herstart, om de gevolgen van Covid-19 voor de samenleving zoveel mogelijk te beperken. "We hebben de protocollen voortvarend ontwikkeld in onderling overleg met de verschillende doelgroepen en met het bedrijfsleven. Steeds meer sectoren in het bedrijfsleven hebben de protocollen reeds geïmplementeerd, zodat deze weer kunnen normaliseren en kunnen bijdragen aan de economische ontwikkeling van ons land.  Andere sectoren maken zich thans gereed voor de afronding en implementatie van de protocollen, zodat ook deze bedrijven langzamerhand weer open kunnen worden gesteld.  Op basis daarvan kunnen we geleidelijk overgaan tot normalisatie. Waar we kunnen verlichten, doen we dat. Maar we zijn er nog niet. We zullen ons aan alle maatregelen moeten houden", stelde de president.

Santokhi merkte op dat er zicht is op een vaccin, maar totdat deze er zal zijn, zal de samenleving voorzichtig moeten blijven. "Het is ook goed, om met de samenleving te delen, dat in verband met het opkomend vaccin, deze regering reeds een aanbetaling heeft gedaan in verband met de zekerheidstelling van de aankoop. Dit vonden wij noodzakelijk, omdat wij willen dat onze samenleving ervan gewaarborgd is dat het vaccin ook voor onze eigen burgers beschikbaar zal zijn," legde de president uit.
Advertenties

Tuesday 19 January
Monday 18 January
Sunday 17 January