Open brief aan dc Bhola
12 Nov, 15:13
foto


Open brief aan de districtscommissaris
van Paramaribo Noordoost
Dhr. Ricardo Bhola

Hierbij breng ik het volgende onder uw aandacht:
Als eigenaar/bewoner, voor bijkans 20 jaren, van de woning aan de Anamoestraat no. 131 te Tourtonne V, ben ik sedert oktober 2020 verwikkeld in een rechtszaak tegen het ministerie van Openbare Werken. Dit in verband met het verstrekken van een bouwvergunning voor een omvangrijk bouwwerk middenin een woonwijk en wel vlak tegenover mijn woning.

De overige bewoners van de omgeving hebben ook hun misnoegen ter bestemder plekke geuit. In dit verband is het toen opgevallen dat mijn naaste buurman de heer Ronnie Brunswijk deze schriftelijke protestactie niet heeft mede getekend. Dat is zijn goed recht.

Naderhand is gebleken dat de heer Brunswijk in een comfortabele positie verkeert. Hij hoeft niet te protesteren maar kan gewoon verhuizen. Het is in verband met deze verhuizing dat ik uw bijzondere aandacht vraag. Na bijkans twee weken is betrokkene met achterlating van een hele troep op de berm waar een Jungle Commando-achtige vesting werd opgezet, vertrokken. Helaas is de man die mij regelmatig opzocht als buurman voor mij niet bereikbaar.

Omdat het gevaar levensgroot is dat ongedierte onder andere ratten (die zijn er al na zes uur) zich daar gaan nestelen, doe ik een beroep op u als burger vader om de betrokkene erop te wijzen, dat er geen enkele noodzaak meer bestaat om deze toestand nog op de berm te handhaven.

Aangezien het voor mij niet gebruikelijk is om onder deze omstandigheden te verkeren vraag ik u, gelet op mijn veiligheid en die van mijn gezin, die maatregelen te treffen overeenkomstig uw bevoegdheid.

Hoogachtend,
Eugène van der San

Advertenties

Tuesday 19 January
Monday 18 January
Sunday 17 January