Gajadien: Technische behandeling aangepaste begroting 2020
09 Nov, 00:00
foto
Asiskumar Gajadien, fractieleider coalitie tevens voorzitter begrotingscommissie.


Met nog 52 dagen te gaan dit jaar, wordt later op de ochtend een begin gemaakt met de begrotingsbehandeling 2020. De eerste zes en een halve maand was de regering-Bouterse nog aan de macht. Minister Armand Achaibersing van Financiën & Planning heeft een gewijzigde begroting ingediend bij De Nationale Assemblee. Asiskumar Gajadien, coalitiefractieleider, tevens voorzitter van de begrotingscommissie 2020, zegt desgevraagd aan Starnieuws dat de behandeling van de begroting 2020 eindelijk ter hand genomen zal worden. Volgens hem wordt het een technische behandeling van de begroting waarbij de algemene politieke beschouwingen reeds hebben plaatsgevonden in 2019. 

"Als land moeten wij een goedgekeurde begroting hebben. De huidige regering heeft daarom een nota van wijziging ingediend voor de begroting 2020. Volgens de ramingen van 2020 waren de operationele kosten SRD 3,6 miljard en de programma’s 10 miljard SRD. In de nota van wijziging zijn deze totalen gewijzigd voor de operationele kosten SRD 4,7 miljard en de programma’s SRD 8,5 miljard. Door de verhoogde personeelskosten en hieraan gerelateerde kosten zijn de operationele kosten verhoogd, maar de totale uitgaven blijven ongeveer dezelfde, daar er gesnoeid is in de programma’s, waar mogelijk. 

Een groot verschil is te merken bij de inkomstenzijde waar de middelen geraamd waren voor SRD 12,5 miljard. Nu is deze post opgebracht voor SRD 7,5 miljard. Hierbij is bijkans SRD 4 miljard aan leningen teruggebracht en minder inkomsten uit de belastingen, zegt de politicus. 

Gajadien stelt dat de tekorten in de nota van wijzigingen 2020 nog te hoog zijn en dat de realisatiecijfers van de afgelopen 10 maanden een houvast moeten zijn om de begrote uitgaven aan te passen. Verder zullen de inkomsten opgevoerd moeten worden. Het is noodzakelijk om de begrotingen correct af te handelen, meent de fractieleider.  

Maandag en dinsdag komen Assembleeleden aan het woord en volgende week maandag en dinsdag zal de regering antwoorden. Hierna zal de begrotingsbehandeling worden afgerond. 
Advertenties