Veaps mist diepgang landbouw samenwerking Nederland
06 Nov, 04:48
foto


De Vereniging van Exporteurs van Agrarische Producten in Suriname (Veaps) heeft kanttekeningen geplaatst bij de Gemeenschappelijke verklaring van de Hoog-Ambtelijke Interdepartementale Missie Suriname-Nederland van 4 november. De vereniging mist de ondersteuning van Nederland bij de identificatie en vergroting van de afzet van Surinaamse agrarische producten. Zij vindt dat creatie van markten en vergroten van markttoegang van Surinaamse producten essentieel dient te zijn in de samenwerking op agrarisch gebied.

In de verklaring mist de Veaps ook de ondersteuning van Nederland bij het agrarisch onderwijs en onderzoek. Intensivering van de samenwerking van Surinaamse onderwijsinstituten en Celos met de Universiteit Wageningen en MBO & HBO agrarische scholen; Ondersteuning vanuit Nederlandse onderzoeksinstituten bij productontwikkeling gericht op de verwerking van onze agrarische producten en de optimalisatie van de diverse waardeketen actoren, somt Veaps op. Ook ziet zij graag samenwerkingsverbanden met Nederlandse "food oriented" bedrijven, waarbij er sprake is van stimuleren van business to business relaties.

In de getekende verklaring staat het stimuleren van Nederlandse ondernemingen om actief te worden op de Surinaamse agromarkt. Te denken valt aan zaadveredeling, kassenbouw en melkproductie. Hier valt de Veaps ook over. "Kan de Surinaamse regering uitleggen wat hiermee wordt bedoeld?" Volgens de vereniging geeft de zinsnede een eenzijdig beeld en wordt het vermoeden gewekt dat er alleen wordt gedacht aan Nederlandse ondernemingen en dat de Surinaamse private sector een ondergeschoven rol krijgt.

Veaps stelt dat zij het toejuicht dat na tien jaren de vriendschappelijke en zakelijke relatie tussen Suriname en Nederland gestalte krijgt. Zij hoopt dat het herstel van de relatie kan bijdragen tot het creëren van mogelijkheden voor een drastische toename van de export van Surinaamse producten op de Europese markt.
pdf-icon.gif Kanttekening_VEAPS_op_de_Gemeenschappelijke_Verklaring_Suriname-Nederland.pdf                
Advertenties