Suriname en Nederland tekenen verklaring samenwerking
05 Nov 2020, 03:16
foto
Matthijs van der Plas, directeur-generaal van Politieke Zaken op het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de delegatie geleid. (Foto's: René Gompers)


Suriname en Nederland gaan op bepaalde gebieden nauw samenwerken “als twee gelijke onafhankelijke Staten.” Afhankelijk van de covid-situatie, zal de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Stef Blok, in Suriname zijn om 45 jaar Srefidensi mee te vieren. Beide landen willen tegen die tijd de ambassadeurs geïnstalleerd hebben. Dit zijn enkele ‘high lights’ uit de reeks van bereikte resultaten van het tweedaagse hoog ambtelijk overleg tussen Suriname en Nederland. Het overleg is woensdag afgesloten op het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (Bibis) met een gezamenlijke verklaring. 

Een persconferentie over de resultaten zal vrijdag worden gehouden, deelt Bibis-minister Albert Ramdin aan de aanwezige pers mee. “Dan zullen er meer items zijn,” kondigt hij aan. Ramdin  benadrukt dat de gesprekken op gelijke partnerschap zijn gebaseerd. “Het is niet meer ontwikkelingssamenwerking of ontwikkelingsfinanciering,” stelt hij. “Het is internationale samenwerking tussen twee onafhankelijke Staten. Dat is wat wij wilden realiseren op basis van de verbondenheid tussen beide landen.”  De pers mocht wel aanzitten bij de afsluiting in de vergaderzaal van Bibis. De 'gemeenschappelijke verklaring' was toen nog niet gereed. Maar Matthijs van der Plas, directeur generaal van Politieke Zaken op het ministerie van Buitenlandse Zaken, heeft enkele van de zaken die erin komen te staan, opgesomd. 

Er is van gedachten gewisseld over hoe de 19 miljoen euro aan restant gedragsmiddelen besteed gaat worden. “In de gemeenschappelijke verklaring is besloten om hierover op korte termijn overeenstemming te bereiken,” deelt Van der Plas mee. “Ik benadruk dat hierbij de Surinaamse wensen leidend zijn.” De ambassadeposten worden in enkele weken ingevuld. “De uitwisseling van de ambassades is aan de orde geweest en we zijn op schema om dit traject voor de viering van 45 jaar Onafhankelijkheid op 25 november, af te ronden.”  Over Covid-19 deelt de delegatieleider mee dat de beademingsapparaten (ventilatoren) pas volgende week in Suriname zullen zijn. De extra  3,5 miljoen euro aan covid-steun is gegarandeerd deelt Van der Plas mee. Hiermee komt het bedrag op 6 miljoen. De ministeries van Volksgezondheid gaan blijven samen optrekken. 

De ministeries van Financiën hebben concrete afspraken gemaakt over technische assistentie voor de douane, de belastingdienst, financieel management en begroting. “Ook is Nederland bereid ondersteuning te bieden bij de aanpak van witwassen en corruptie,” geeft Van der Plas aan. “Voor een effectieve en structurele samenwerking op deze gebieden, is een spoedige akkoord tussen Suriname en het IMF van groot belang,” voegt hij toe. 

De samenwerking op het gebied van justitie en politie wordt voortgezet en uitgebreid. “Zowel de Nederlandse Raad voor de Rechtspraak als de voorzitter van het college van de Procureurs – generaal, willen op korte termijn naar Suriname komen om hier gestalte aan te geven,” deelt van der Plas mee. “Ook de beide politiekorpsen gaan om de tafel zitten om de samenwerking te verdiepen.” Beide landen gaan ook een concrete oplossing zoeken voor het feit dat Nederlandse ontnemingsvonnissen (het wegnemen van crimineel vergaard vermogen) niet kunnen worden uitgevoerd in Suriname. 

Van der Plas vervolgt dat op het gebied van Defensie  er veel mogelijkheden voor samenwerking  zijn. Suriname zoekt naar technische assistentie voor de krijgsmacht en de kustwacht. Er komt een samenwerking tussen Surinaamse Militaire Academie en de Nederlandse Defensie Academie voor opleidingen. Op het gebied van landbouw zijn er ook concrete punten van samenwerking bereikt. Rijstproductie, pesticidemanagement en het stimuleren van akkerbouw voor veevoer zijn daarbij de prioriteiten. 

Nederland stelt het zeer op prijs dat de ‘terugkeer van de samenwerking’ wordt hervat; een gemengde groep zal begin december digitaal bijelkaar komen. Ook het voornemen van Suriname om toe te treden tot het Verdrag van San José, ook bekend als het Amerikaans Verdrag van de Mensenrechten, wordt door Nederland toegejuicht. De eerstvolgende ontmoeting van delegaties is al over enkele weken, deelt Van der Plas aan Ramdin mee: “Onze minister van Buitenlandse Zaken, Stef Blok, zal de Koninkrijk der Nederlanden vertegenwoordigen bij de Onafhankelijkheidsviering op 25 november, uiteraard als de covid-situatie dat toelaat. Hij heeft mij persoonlijk verzekerd dat hij er zeer naar uitziet om u hier weer te ontmoeten.” 

René Gompers

U kunt de gemeenschappelijke verklaring hier downloaden.
pdf-icon.gif Verklaring_Buza_Sur_en_Ned.pdf                
Advertenties

Friday 20 May
Thursday 19 May
Wednesday 18 May