Na 40 jaar lichtpuntje in kwestie AOW-gat
01 Nov, 06:39
foto


In de Nederlandse Tweede Kamer is een motie over het AOW-gat Surinaamse (ex) Koninkrijksgenoten met ruime meerderheid aangenomen. In de motie van Kamerlid Steven van Weyenberg (D66) wordt aan de regering gevraagd een adviescommissie van wijzen aan te stellen. Deze commissie moet nagaan welke juridische grondslagen kunnen worden gehanteerd om de ex-Koninkrijksgenoten tegemoet te komen in hun onvolledige AOW-opbouw.

De commissie krijgt de opdracht om vóór de verkiezingen met een rapport uit te komen. Kamerleden hebben zich eraan gecommitteerd dat ook tijdens de volgende kabinetsonderhandeling het AOW-gat Surinamers (ex) Rijksgenoten zal worden besproken. De stichting HOOB, (Het overkoepelend Orgaan Bestrijding AOW-gat Surinaamse (ex-) Koninkrijksgenoten), de motor achter deze strijd is opgelucht, blij en "vooral voorzichtig optimistisch met dit resultaat."

Na 40 jaar ziet de stichting eindelijk een positieve ontwikkeling in deze materie. In deze complexe materie heeft HOOB zich goed verdiept waardoor het mogelijk is om ook bij de implementatie van de motie een adequate bijdrage te kunnen leveren. De motie is op dinsdag 27 oktober aangenomen.

HOOB zegt in een verklaring dat zij zal zich inzetten om de opgedane kennis en expertise die eigenlijk in meer dan 40 jaar is opgebouwd, gebruikt zal worden bij het zoeken naar oplossingen. HOOB roept alle betrokken partijen die een bijdrage willen en kunnen leveren op, om zich in een platform te bundelen. "Dit kan door een constructieve samenwerking, ter ondersteuning van de commissie bij het zoeken en vinden van een oplossing."
Advertenties