ASFA tegen subsidie van importproducten
01 Nov, 02:45
foto


De Associatie van Surinaamse Fabrikanten (ASFA) betreurt in een schrijven aan president Chan Santokhi dat de regering een importproduct subsidieert. De regering heeft besloten meel bestemd voor de broodproductie te subsidiëren. Zij wil de broodprijzen stabiel houden, aangezien brood essentieel is in de voedselvoorziening van de gemeenschap. De ASFA wil liever dat er incentives worden gegeven aan de lokale productiesector in plaats van import te stimuleren. 

De brief van de ASFA aan de president
Excellentie,

Via de media heeft de Associatie van Surinaamse Fabrikanten (ASFA) vernomen dat het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie, subsidies wil toepassen zodat de broodprijs stabiel gehouden wordt voor de consument. 

In eerste instantie staat de ASFA positief ten opzichte van het einddoel om de broodprijs betaalbaar te houden voor de consument, echter betreuren wij het ten zeerste dat de overheid de weg voor het subsidie van importproducten inslaat. De ASFA had van de regering in deze fase van crisis verwacht te kiezen voor meer incentives bedoeld voor de lokale productiesector, instede van import stimulering. Wij zijn van mening dat de lokale productiesector op dit punt in voldoende mate zal kunnen competen om importvervangend te produceren. 

Indien productie stimulerende maatregelen worden getroffen ten behoeve van de bedrijven die daartoe in staat zijn, zullen die zeker in de behoefte kunnen voorzien en zodoende de gewenste prijs duurzaam garanderen met onder andere behoud van banen.

Bij de ASFA en haar leden, bekruipt het gevoel dat het ministerie c.q. de overheid openlijk de import aan het bevorderen is boven de lokale productie, wat in contrast staat met het voorgehouden beleid van de regering Santokhi-Brunswijk om de lokale productie te stimuleren. Met dit beleid zal de overheid geen duurzame ontwikkeling teweeg kunnen brengen welke juist in deze crisis fase cruciaal is.

Wij kijken derhalve als vertegenwoordiging van de lokale productie uit naar een constructieve heroverweging van de beleidsrichting welke de organisatie voorstaat. 
Tevens informeren wij u dat dit schrijven ook naar het desbetreffende medium zal worden verzonden.

Hoogachtend,
Associatie van Surinaamse Fabrikanten
Dhr. Wilgo Bilkerdijk
Chairperson

cc:  Minister Ondernemerschap en Technologische Innovatie, Mw. Saskia Walden

Advertenties