Het houdt niet op…
28 Oct, 08:40
foto


In een vorig artikel is gewezen op de enorme discrepantie tussen de periodes 2006 – 2010 en 2011- 2019 met betrekking tot de posten 'Diensten' en 'Inkomens' van de 'Lopende rekening' van de betalingsbalans. In de laatste periode ontwikkelde Suriname vanaf 2011 een schijnbaar onverzadigbare zucht naar diensten uit het buitenland en buitenlanders in Suriname verdienden plots enorme bedragen die uiteraard gerepatrieerd moesten worden.
Dat is echter niet de enige klaagzang met betrekking tot de CBvS.

De extreme valuta uitstroom in de periode 2011 – 2019 moet samen beschouwd worden met miljarden USD aan niet verwerkte posten die blijkbaar bij de CBvS onbekend zijn.

De som van deze posten zijn over de periode 2011 -2019 genomen ca 75% van het bbp van Suriname. Verwerking van deze posten, indien de brondocumenten beschikbaar zijn, kan al gepubliceerde informatie volledig doen omslaan.
Het lijkt daarom niet waarschijnlijk dat deze posten het gevolg zijn van toevallige en willekeurige administratieve onvolmaaktheden, maar er lijkt eerder sprake te zijn van opzet.

Het gevolg is dat delen van publicaties van de CBvS met enige twijfel moeten worden bekeken. Dat zal ook gelden voor de betreffende onderdelen van het door de CBvS uit te brengen jaarverslag 2015 daar de manco’s in de betalingsbalans van 2015 ca 11.000% bedragen.

Voor een uitgebreide bespreking zie het aangehechte artikel.

T.R.Adney
pdf-icon.gif adney_het_houdt_niet_op.pdf                
Advertenties