SLM-bond zegt vertrouwen in directie op; wacht op RvM
27 Oct, 00:01
foto
Steven Samson, voorzitter SLM-bond.


De bond bij de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM) heeft het vertrouwen in de directie opgezegd. De Raad van Ministers (RvM) krijgt tot donderdag de tijd om het financiële probleem bij de SLM te bespreken en een oplossing aan te dragen. Waarnemend directeur John Sandie had meegedeeld dat de salarissen op basis van SRD 7.52 voor de US-dollar zullen worden betaald. Er kan volgens de directie nu geen uitvoering worden gegeven aan de eis van de bond om de salarissen aan te passen op basis van de unificatiekoers van SRD 14.29. Hierover moest er nog overeenstemming worden bereikt. 

De bond heeft de raad van commissarissen bij de SLM na een ledenvergadering maandag uitgelegd waarom het vertrouwen in de directie is opgezegd. Het principeakkoord over de uitbetaling van salarissen op basis van de te hanteren wisselkoers, is niet nageleefd. Er zou onjuiste en onvolledige informatie zijn verstrekt door de directie aan de rvc en de minister van Transport, Communicatie en Toerisme. 

De directie heeft onrust gecreëerd onder het personeel door een bekendmaking uit te sturen over de te hanteren wisselkoers voor salarissen, in strijd met het principeakkoord. Tegen de gemaakte afspraken in worden toelagen en promoties toegekend aan groepen en individuele medewerkers. Volgens de bond is de directie niet berekend voor haar taak en zal niet in staat zijn de rust te bewaren onder het personeel, schrijft bondsvoorzitter Steven Samson aan de rvc. 

Het beraad is in afwachting van het besluit van de RvM woensdag opgeheven. Er zal donderdag via C-47, waar de bond is aangesloten, verslag worden gedaan over het resultaat van de beraadslagingen. Bondvoorzitter Samson om een reactie gevraagd, zegt aan Starnieuws dat de regering niet onwelwillend staat om tot een oplossing te komen, maar er is meer tijd gevraagd. Dit is gehonoreerd door de bond. Volgens Samson had de regering veel informatie die door de bond is gegeven, niet. De bond vertrouwt deze directie niet meer. Nadat de regering een standpunt heeft ingenomen, zal de algemene ledenvergadering weer bijeenkomen. 

Raoul Lith
Advertenties