ALV PSC staat achter Atompai; penningmeester ontslagen
16 Oct, 22:30
foto
Politie-inspecteur Mielando Atompai, fungerend voorzitter PSC.


De Politie Sport Centrale (PSC) heeft woensdag in een algemene ledenvergadering (alv) vertrouwen uitgesproken in fungerend voorzitter Mielando Atompai. De bijeenkomst is gehouden om de verdachtmakingen door penningmeester Sarwankoemar Kasi tegen fungerend voorzitter, inspecteur van politie Atompai, te bespreken. Kasi heeft afgezegd. Hij is als penningmeester ontslagen door de ledenvergadering, zonder het verlenen van decharge.

De redenen voor het ontslag zijn volgens de alv: 
- De ongefundeerde acties van Kasi tegen de fungerend voorzitter en de gehele organisatie.
- Het feit dat Kasi brieven namens de organisatie naar de procureur-generaal heeft gestuurd, zonder de korpschef en de algemene ledenvergadering als hoogste orgaan te kennen. 
- Zijn afwezigheid op de vergadering om verslag te doen over de financiële positie van de organisatie.
- De verregaande ongefundeerde verdachtmakingen tegen de fungerend voorzitter.

De alv heeft besloten de inspecteur Atompai te behouden als fungerend voorzitter tot de landelijke verkiezingen van de organisatie vrijdag 16 juli 2021. De alv zegt nog het volle vertrouwen in Atompai te hebben  en ondersteunt hem met de planning voor de komende tijden. Verder geeft de alv het bestuur toestemming in de publiciteit te treden en de samenleving te informeren over de genomen besluiten van de organisatie. 

"Ik heb de alv geïnformeerd over de gang van zaken namelijk dat de penningmeester Kasi maandelijks SRD 2000 vergaderingskosten en gemiddeld SRD 5000 als onvoorzien heeft afgeboekt. Verder dat hij een bedrag SRD 50.000 niet kan verantwoorden. U begrijpt dat er geen onvoorziene kosten kunnen zijn over het verleden. Onvoorziene posten bestaan alleen voor de toekomst. Voorts dat 9 mensen nimmer SRD 2000 aan voeding kunnen nuttigen bij een korte vergadering van minder dan twee uren.

Mede door de onduidelijkheden in de verslagen van Kasi heeft de alv een commissie benoemd om de boeken de doorzoeken, waarna verslag zal worden gedaan. De alv zal dan bepalen of er een strafrechtelijk onderzoek zal starten tegen de gewezen penningmeester van de PSC," zegt Atompai. 
Advertenties