Assemblee wil daden aanpak geweld tegen vrouwen
16 Oct 2020, 00:56
foto
ABOP-fractieleider Dinotha Vorswijk: Mannen moeten leren omgaan met teleurstellingen in een relatie. (Beeld: DNA)


Diverse fracties in De Nationale Assemblee hebben donderdag erop aangedrongen dat er daadwerkelijk maatregelen worden getroffen om geweld tegen vrouwen tegen te gaan. Deze kwestie werd aan het begin van de vergadering aangekaart door Assembleevoorzitter Marinus Bee. Woensdag werd het ontzielde lichaam van Myrtle Bons (32) in een zandput aangetroffen in Brokopondo. De vrouw is door geweld om het leven gebracht. 

ABOP-fractieleider Dinotha Vorswijk zei dat volgens politie-informatie vorig jaar 7 vrouwen zijn vermoord. Nu zijn er al 8, terwijl het jaar nog niet voorbij is. Zij vindt dat mannen ervan doordrongen moeten worden dat zij niet over moeten gaan tot geweld en moord wanneer een relatie wordt beëindigd. Jongens moeten van kleins af aan leren om te gaan met hun emoties. Zij benadrukte dat een man moet begrijpen dat een vrouw niet zijn eigendom is. 

Jennifer Vreedzaam (NDP), Soerjani Mingoen (VHP) en Patricia Etnel (NPS) benadrukten dat instituten moeten worden versterkt. Volgens Vreedzaam gaan daders vaak vrijuit. Er is te weinig bescherming voor vrouwen die geconfronteerd worden met geweld. Zij dringt erop aan om de Wet Geweld en Seksuele intimidatie op de werkvloer zo snel mogelijk te behandelen, waardoor instituten worden versterkt.

Etnel riep de vrouwen in De Nationale Assemblee op om één vuist te maken en te eisen dat er concrete maatregelen komen om vrouwen te beschermen. Er moet een doorgangshuis komen waar vrouwen naar toe kunnen gaan als er problemen zijn in de relationele sfeer. Volgens Etnel moeten er daden worden gesteld. In alle districten moeten centra komen om vrouwen op te vangen. Assembleevoorzitter Bee merkte op dat niet alleen vrouwen maar ook mannen alle steun zullen bieden aan verbetering van de situatie. 

President Chan Santokhi merkte op dat Suriname diverse verdragen heeft geratificeerd, maar de bewustwording van de samenleving is belangrijk. Op alle niveaus moet er gewerkt worden aan educatie. Voorkomen moet worden dat het strafbare feit wordt begaan, omdat tal van acties ondernomen kunnen worden om te voorkomen dat de situatie escaleert. Bestrijding van criminaliteit is op alle niveaus nodig, waarbij instituten dienen te worden versterkt. Het Openbaar Ministerie heeft nu een maximum aan vervolgingsambtenaren, terwijl binnenkort het Hof van Justitie versterkt zal worden met zes rechters. 
Advertenties

Wednesday 17 August
Tuesday 16 August
Monday 15 August