Saronkerk 120 jaar
30 Sep, 22:40
foto
De Saronkerk bestaat vandaag, 30 september, 120 jaar.


De Saronkerk bestaat vandaag 120 jaar. Met de Bijbeltekst 'Wat zal ik de HERE vergelden voor al Zijn weldaden aan mij bewezen?' (Psalm 116:12) werd het kerkgebouw van de gemeente Saron van de Evangelische Broedergemeente Suriname 120 jaar geleden ingewijd.

Met de inwijding van het kerkgebouw hebben de Moravische broeders en zusters, de zendelingen, een duurzame basis gelegd voor de ontwikkeling en het voortbestaan van het evangeliewerk op de toenmalige plantage Beekhuizen. De Saronkerk dankt haar naam aan de vruchtbare grond behorende bij het domein van plantage Beekhuizen, nu ressort Beekhuizen. Saron komt voor in het Bijbelse Palestina (Jesaja 65:10) en betekent vlakte met vruchtbare weidegrond.

Gedreven door het goddelijk zendingsbewustzijn en de liefde voor Christus hebben deze zendelingen niets aan het toeval overgelaten om ook op plantage Beekhuizen in woord en in daad ambassadeurs te zijn van Gods evangelie. Het evangeliewerk van gemeente Saron bleef destijds niet beperkt tot Beekhuizen en omgeving, maar strekte zich ook uit tot de gebieden Helena Christina en Libanon aan het Pad van Wanica, waar er filiaalgemeenten zijn gesticht en nog steeds zijn gevestigd.

De Helena Christinakerk is ondertussen verzelfstandigd en daardoor afgescheiden van de Saronkerk als moedergemeente. De verzelfstandiging van de Libanonkerk ligt ook in het verschiet.

Naast het stimuleren van de mensen tot het dienen van de Heer, werd ook veel geïnvesteerd in andere zaken om het evangeliewerk adequaat te realiseren. Zo werd rond 1850 de Evangelische Broeder Gemeente Suriname deeleigenaar van plantage Beekhuizen en begon zij een kleinschalige school die onderwijs gaf aan kinderen van tot slaaf gemaakten.
 
In 1853 was op deze plantage een veebedrijf van de Moravische broeders gevestigd. Mede door de inspanning van de Moravische broeders vond gedurende 1896-1901 verbreding en verdieping van het Saramaccakanaal plaats voor de ontsluiting van 8.200 ha. landbouwgrond ter uitoefening van landbouw.

Het kinderhuis Saron, de diverse EBG-scholen rondom de kerk, en het kerkhof Saron getuigen nog steeds van de zichtbare nalatenschap van deze Moravische broeders en zusters. Gemeente Saron is in het afgelopen decennium uitgegroeid tot een hechte familiekerk. 
Advertenties