VN-mensenrechtencommissaris wil hervormingen in Venezuela
27 Sep, 00:57
foto
Michelle Bachelet, Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties, zet haar bril recht tijdens de opening van de 45e zitting van de Mensenrechtenraad, op het hoofdkwartier van de Europese VN in Genève, Zwitserland. (Foto: Reuters)


De Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties, Michelle Bachelet, roept Venezuela op om alle politieke gevangenen vrij te laten en een einde te maken aan de onderdrukking van politieke en burgerrechten. In november meldde het Penal Forum, een Venezolaans netwerk van strafrechtadvocaten, dat er 400 tegenstanders van de regering in de gevangenissen van Venezuela waren. Bachelet presenteerde een update van de omstandigheden in Venezuela voor de VN-Mensenrechtenraad in Genève.
 
Hoewel het rapport over het algemeen een somber beeld geeft van de mensenrechten in Venezuela, zei Bachelet dat er een paar lichtpuntjes zijn. Ze verwelkomde de recente gratie van de regering van president Nicolas Maduro van 110 politieke tegenstanders die al maanden vastzaten en de vrijlating van 40 anderen. Ze zei echter dat veel dissidenten en mensenrechtenverdedigers nog steeds willekeurig hun vrijheid worden ontnomen wegens het uitoefenen van hun burgerrechten en democratische rechten. Ze zei dat ook zij moesten worden vrijgelaten.
 
"Er zijn nog steeds gevallen van onderdrukking van vreedzame demonstranten in de noodtoestand die sinds maart van kracht is, inclusief de detentie van mensen die protesteren vanwege lage lonen en het gebrek aan openbare diensten en het gebrek aan brandstof.… Er zijn ook beperkingen in de vrijheid van meningsuiting. Dit omvat de toepassing van de anti-haatwetgeving, maar ook de wetgeving tegen mensenrechtenactivisten," zei Bachelet.

Het vluchtelingenagentschap van de VN meldt dat naar schatting 4,5 miljoen Venezolanen sinds 2015 het land zijn ontvlucht vanwege vervolging en economische tegenspoed. Velen zijn sindsdien naar huis teruggekeerd omdat Covid-19-beperkingen het voor hen onmogelijk maakten om de kost te verdienen in hun toevluchtsoord.

 
Aanhangers van de oppositie nemen het op tegen de Venezolaanse veiligheidstroepen bij De Nationale Assemblee in Caracas, Venezuela.

Bachelet zei dat ze bezorgd is dat sommige Venezolaanse autoriteiten migranten die naar het land terugkeren, stigmatiseren. Ze zei dat velen de schuld krijgen omdat ze Covid-19 naar Venezuela hebben gebracht en dat sommigen worden vastgehouden.
    
"Er zijn protocollen die van toepassing zijn op detentiecentra met betrekking tot Covid-19, maar het is belangrijk om de situatie inzake toegang tot water, gezondheidszorg en medicatie te verbeteren en om te zorgen voor continu contact met de advocaten en familieleden - hetzij persoonlijk, hetzij met virtuele middelen," zei Bachelet.
    
De ambassadeur van Venezuela bij de VN in Genève, Jorge Valero, haalde uit naar wat hij een kleine groep vijandige landen noemde, die een resolutie bij de Raad steunden waarin de hoge commissaris werd opgedragen de situatie in zijn land te volgen. Hij verwierp het rapport van de hoge commissaris en zei dat het de waarheid verdraaide en dat het was gebaseerd op bevooroordeelde informatie die werd gebruikt om een ​​mediacampagne tegen Venezuela aan te wakkeren.
Advertenties

Saturday 24 October
Friday 23 October
Thursday 22 October