C-47 gaat overleg met de regering niet uit de weg
26 Sep, 00:44
foto
Robby Berenstein, voorzitter van C-47 tijdens de Assemblee van de Arbeid, vrijdag. (Foto: Raoul Lith)


“We vinden dat we in een eerder stadium betrokken hadden moeten zijn zodat het draagvlak er is. En dat we ook tijdig onze inbreng kunnen hebben in de maatregelen die er worden getroffen,” zegt Robby Berenstein, voorzitter van de vakcentrale C-47. De vakorganisatie heeft vrijdag een Assemblee van de Arbeid gehouden waar er gesproken is over het besluit van de regering voor het unificeren van de wisselkoers en daardoor de verhoogde brandstofprijzen. Berenstein ging ook in op maatregelen die nog belicht zullen worden. 

Berenstein merkt op dat de getroffen maatregelen aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen. “Een van de zaken is dat kostenverhogende maatregelen en compenserende maatregelen tegelijkertijd moeten ingaan”. Verder geeft de C-47 voorzitter aan dat er bij de leden heel wat onduidelijkheid heerst over de maatregelen. Volgens hem had de inbreng van de leden meegenomen moeten worden om zo te komen tot een gedragen programma. “Want het is eigenlijk een aanpassingsprogramma dat we moeten uitvoeren. Die ervaring hebben we al gehad in de vorige eeuw”. Hij meent dat er nu momentum verloren gaat. 

Berenstein merkt op dat zijn organisatie niet alleen maar de problemen van de doelgroep aankaart, maar ook voorstellen doet om die op te lossen. “Een daarvan is dat die regering een deel van die governmenttake moet inleveren om zo die prijs van brandstof minder te maken”. Hij stelt ook voor dat het minimumloon verhoogd moet worden. Hierdoor kan volgens hem een verzachting zijn in de “sterke verarming” die er gaat komen als gevolg van het na mekaar implementeren van zaken. 

Door de afschaffing van de subsidie van de nutsvoorzieningen zullen de tarieven omhoog gaan. De effecten hiervan op de samenleving moeten worden nagegaan. Berenstein zegt dat gekeken moet worden naar een zuivertarief met name voor energie. “Er is te veel ruis in het tarief van EBS”. Hij merkt op dat er een start was gemaakt waarbij de vakbeweging actief bij betrokken was om te komen tot de juiste prijscalculatie, om de subsidie af te schaffen.  

“Wij gaan nu geen enkel overleg uit de weg. We gaan concrete eisen stellen. De regering praat met ons maar voert gewoon maatregelen door. Onze deskundigen moeten we nu de ruimte geven om alternatieven verder uit te werken,” stelt de vakbondsman. Hij geeft aan dat een ander heikel punt is het benoemen van leden van raden van commissarissen. Volgens Berenstein zijn er afspraken met de president dat vanuit de vakbeweging leden in verschillende raden zitting zouden nemen. Echter ziet hij dat op sommige plaatsen leden worden geïnstalleerd zonder de personen van de vakbond. “De noodzaak is dat veel bedrijven veel hebben meegemaakt en de werknemers de dupe van zijn geworden”.  

Raoul Lith
Advertenties