Sheikh-Alibaks nieuwe OKB-voorzitter
26 Sep, 01:56
foto
Nieuwe OKB-leden en plaatsvervangende leden zijn vrijdag beëdigd door president Chan Santokhi. De zittingstermijn van de vorige leden is verstreken. (Foto: CDS)


President Chan Santokhi wil een Onafhankelijke Verkiezingsautoriteit in het leven roepen. Dit orgaan moet onafhankelijk opereren als het gaat om het organiseren van de verkiezingen en vaststellen van de resultaten. Gewezen voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB), Jennifer van Dijk-Silos zal nagaan hoe dit plan gestalte zal krijgen, heeft Santokhi meegedeeld bij de installatie van het nieuwe OKB bestuur. De nieuwe OKB-voorzitter is Samseerali Sheikh-Alibaks. 

Het nieuwe OKB-bestuur en de plaatsvervangende leden zijn vrijdag in de Congreshal beëdigd. Santokhi is het vorige OKB-bestuur dankbaar. “We zijn trots dat op wat incidenten na, de afgelopen verkiezingen, we vrijwel vlekkeloze verkiezingen hebben gehad in Suriname,” geeft Santokhi aan. “Mijn complimenten aan de leden van OKB die zijn uitgetreden. Een speciaal woord van dank aan de gewezen voorzitter Van Dijk-Silos die daar een bijzondere bijdrage aan heeft geleverd dat we een goede, eerlijke en transparante verkiezing hebben gehad.” 

Silos heeft een speciale opdracht gehad van president Santokhi tijdens het onderhoud dat hij met haar had vóór de ceremonie in de Congreshal. “Ik heb de gewezen voorzitter gevraagd, op basis van het rapport en aanbevelingen die zij heeft aangeboden, om serieus te kijken naar een onafhankelijke verkiezingsautoriteit zoals dat geldig is in vele landen. Ook in onze eigen regio. Ik heb haar gevraagd om dat traject voor mij te trekken.”  Santokhi heeft met Van Dijk-Silos en andere belanghebbenden voor volgend week een afspraak over het project “om na te gaan of Suriname ready”  is voor zo een autoriteit.

De nieuwe OKB-voorzitter Sheikh-Alibaks, kijkt uit naar de resultaten van de studie. “De onafhankelijke verkiezingsautoriteit houdt zich bezig met de organisatie van de verkiezingen en alles wat daarmee samenhangt, wij hebben dat nog niet,” licht hij toe. Op de vraag of OKB dan overbodig wordt, antwoordt Sheikh-Alibaks: “Dat moet de tijd uitwijzen. De election authority zal een bepaalde structuur moeten hebben. Het kan dat OKB op den duur zal moeten samensmelten. Het onderzoek zal moeten uitwijzen wat de structuur wordt.”

Het bestuur bestaat verder uit Ravin Soerjdbali (plaatsvervangend voorzitter), Anandkoemar Sewgowbind (secretaris), Sharma Lakisharan, Cecil Valies, Karel Hok-A-Hin, Reita Joemratie, Hendrik Jamaloodin, Stephanie Bram, Raj Jadnanansing, Paul Lank, Irma Dorinnie, Steven Mac Andrew, Sonja Bron (allen leden). De plaatsvervangende leden zijn Qi-Chin Zhang en Wendy Aminta. 
Advertenties