Monetaire financiering SRD 1.5 miljard Covid-steun
22 Sep, 08:34
foto


Bij wetswijziging moet minister Armand Achaibersing de ruimte krijgen om SRD 1.5 miljard monetair te financieren. Het gaat om de middelen die vrijgemaakt worden voor de financiering van de aanpak en bestrijding van de gevolgen van Covid-19. Assembleeleden Asiskumar Gajadien (VHP) en Miquella Soemar-Huur (ABOP) hebben een ontwerpwet ingediend om af te wijken van artikel 21 lid 2 van de Bankwet. 

In de Wet Uitzondering Burgerlijke Uitzonderingstoestand is in de overgangsbepaling een inschatting gemaakt van de behoefte voor de financiering van de noodvoorzieningen om verder uitbraak en verspreiding Covid-19 tegen te gaan. Vanwege de financieel-economische crisis kan deze behoefte niet gefinancierd worden uit de bestaande begrotingsmiddelen en leningen en zal deze noodzakelijke financieringsmogelijkheid gecreëerd worden door de Centrale Bank van Suriname. 

Daarom wordt van de inschatting van het bedrag van SRD 1.500.000.000 aan de minister van Financiën en Planning toestemming verleend om af te wijken van het percentage genoemd in artikel 21 lid 2 van de Bankwet 1956. Met deze afwijking wordt aan de governor toestemming verleend, opdat de consequenties verbonden aan de overschrijding van het percentage zoals aangegeven in de Bankwet 1956, buiten toepassing blijven. 
Advertenties